Ramleth R-K, Grøholt B, Diep LM, Walby FA, Mehlum L

Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) og depresjon opptrer ofte samtidig hos ungdom og medfører i en del tilfeller dårligere prognose enn når tilstandene opptrer isolert. BPD hos ungdom er fremdeles en kontroversiell diagnose, og ungdom med denne typen patologi får ofte ikke spesialisert behandling, men behandling for sine depressive symptomer. Studien til Ramleth et al. bidrar til økt kunnskap om betydningen samtidig BPD kan ha for diagnostisering og behandling av depresjon hos ungdom.

Publisert 3. nov. 2017 10:11 - Sist endret 3. feb. 2020 09:17