Burrell LV, Mehlum L, Qin P

Risk factors for suicide in offspring bereaved by sudden parental death from external causes.

J Affect Disord. 2017 Nov;222:71-78. doi: 10.1016/j.jad.2017.06.064. Epub 2017 Jun 28.  

Tap av foreldre til selvmord, ulykker eller drap er en kjent risikofaktor for selvmord blant de etterlatte. Denne registerstudien undersøker risikofaktorer for selvmord blant denne gruppen, noe som kan lette identifiseringen av de som er hardest rammet av tapet. Etterlatte med lav sosial støtte og stabilitet i livet, og lav utdannelse og inntekt hadde økt selvmordsrisiko. Tap av begge foreldre eller tap grunnet selvmord var også viktige risikofaktorer for selvmord blant de etterlatte.

Publisert 10. sep. 2017 09:10 - Sist endret 8. nov. 2017 15:20