Tang F, Mehlum L, Mehlum IS, Qin P

Studier har vist at mennesker med fysisk sykdom har økt selvmordsrisiko, men kunnskap om sammenhengen mellom sykefravær grunnet fysisk sykdom og selvmordsrisiko er begrenset. Denne studien har undersøkt forholdet mellom selvmordsrisiko og sykdom som fører til sykefravær for en rekke fysiske diagnoser, og har sett på sammenhengen mellom psykiske lidelser og sosioøkonomiske faktorer. Les ny artikkel fra Tang, Mehlum, Mehlum og Qin, publisert i European Journal of Public Health.

 
Publisert 7. juni 2019 14:48 - Sist endret 6. feb. 2020 09:19