Waraan L, Rognli E W, Czajkowski N O, Mehlum L, Aalberg M

Tilknytningsbasert familieterapi (ABFT) er utviklet for å behandle ungdommer med depresjon og deres familier. ABFT har som mål å reparere relasjonsproblemer og gjenoppbygge et følelsesmessig beskyttende foreldre-barn forhold. I denne undersøkelsen studerte vi om ABFT er mer effektiv enn vanlig BUP-behandling (TAU) i å redusere selvmordstanker hos klinisk deprimerte ungdommer. Seksti ungdommer i alderen 13 til 18 år deltok og ble randomisert til å motta 16 uker med ABFT eller TAU. Deltakerne i begge behandlingsgruppene rapporterte betydelig redusert nivå av selvmordstanker, men flertallet hadde fortsatt klinisk signifikant nivå av slike plager etter 16 ukers behandling. ABFT var ikke assosiert med gunstigere resultater enn TAU. Selv om funnene må tolkes med varsomhet gitt begrensningene i studien, gir studien grunn til å undersøke nærmere hvordan ABFT kan modifiseres for å gi en sterkere komparativ effekt for denne pasientgruppen.

Publisert 4. jan. 2021 20:17 - Sist endret 14. jan. 2021 13:45