Berg SH, Rørtveit K, Walby FA, Aase K

Hensikten med denne kvalitative studien var å undersøke hvorledes pasienter på sengepost i psykisk helsevern opplevde pasientsikkerheten under innleggelse i forbindelse med en suicidal krise. 18 informanter fra sengeposter for voksne i et helseforetak inngikk. Tre temaer fremkom i analysen: å bli anerkjent som suicidal, motta skreddersydd behandling, bli sikret gjennom tilpassede tiltak.

Det var store individuelle forskjeller i hvordan pasientsikkerhetstiltakene påvirket informantenes subjektive opplevelse av sikkerhet og deres aktuelle suicidalitet, og artikkelen påpeker viktigheten av å være oppmerksom på dette for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet på dette feltet.

Publisert 25. nov. 2020 15:16 - Sist endret 9. feb. 2021 16:54