Burrell LV, Mehlum L, Qin P

Barn og ungdom som mister en forelder til selvmord, ulykker og andre ytre dødsårsaker har lavere sannsynlighet for å fullføre alle utdanningsnivåer, fra barne- og ungdomsskole til Universitetsnivå. Dette gjelder for både sønner og døtre, uavhengig av om det var mor eller far som døde og for alle ytre dødsårsaker.

Dette er den første studien til å fastslå denne sammenhengen for alle utdanningsnivåer.

Oppfølging av etterlatte bør ha en helhetlig tilnærming med fokus på psykiske, relasjonelle og sosioøkonomiske utfordringer.  

Publisert 6. mars 2020 11:05 - Sist endret 6. mars 2020 11:12