Lund-Heimark H, Kjelby E, Mehlum L, Gjestad R, Selbæk G, Kroken RA, Johnsen E, Oedegaard KJ, Mellesdal L

I denne studien undersøkte man suicidalitet og andre faktorer knyttet til psykiatriske akuttinnleggelser hos 918 eldre personer, med særlig fokus på pasientene som hadde fått sin psykiske lidelse etter fylte 65 år. Det viser seg at denne pasientgruppen har høy grad av funksjonssvikt, kognitiv svikt og samsykelighet med kroppslige sykdommer. De har også oftere gjort alvorlige selvmordsforsøk i forkant av innleggelsen i psykiatrisk avdeling. Styrket innsats i selvmordsforebygging blant eldre som kommer i kontakt med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten krever at man er oppmerksom på denne gruppens behov og økte risiko

Publisert 18. juni 2020 21:24 - Sist endret 19. juni 2020 12:23