Amin R, Rahman S, Tinghög P, Helgesson M, Runeson B, Björkenstam E, Qin P, Mehlum L, Holmes EA, Mittendorfer-Rutz E

Healthcare use before and after suicide attempt in refugees and Swedish‑born individuals

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology https://doi.org/10.1007/s00127-020-01902-z

Med økende migrasjon følger behov for kunnskap om migrantbefolkningens psykiske helse og behov for behandling i tilknytning til suicidal atferd. I denne studien sammenliknet man bruk av spesialisthelsetjenester hos flyktninger hos majoritetsbefolkningen 3 år før og etter et selvmordsforsøk og fant at flyktninger hadde lavere bruk av både psykiatriske og somatiske helsetjenester. Studien belyser ikke mulige årsaker til denne forskjellen, men foreslår at det å styrke helsepersonellets kompetanse i å kommunisere på en kultursensitiv måte med flyktninger og migranter kan senke tersklene for tilgang til spesialisthelsetjenester for denne gruppen. Tiltak som kan øke flyktningers og migranters evne til å kommunisere om psykisk helse vil muligens også ha liknende gunstige virkninger.

Publisert 18. juni 2020 21:16 - Sist endret 18. juni 2020 21:43