Mehlum L

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en kunnskapsbasert metode for behandling av personer som har store vansker med å regulere følelser og som ofte har problemer på mange områder i livet, blant annet med gjentatt suicidal og selvskadende atferd. Denne artikkelen gir en oversikt over hva forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke elementer i DBT som sannsynligvis er mest avgjørende for virkningen.

Publisert 29. sep. 2020 12:21 - Sist endret 29. sep. 2020 12:21