Berg SH, Rørtveit K, Walby FA, Aase K

Funnene viser at praksis oppleves kompleks med beslutninger tatt under høy grad av usikkerhet. For å danne seg en forståelse av selvmordsrisikoen for den enkelte pasient bruker helsepersonell høy grad av ekspertise. Vurderingen baserer seg på mer enn hva pasienten sier. De gjør vurderinger av det usagte, pasientens tilstand, og de har ulike tilnærminger til hvordan de bruker «magefølelsen» de kjenner på. For å forbedre forståelsen av hva de står overfor er samarbeidende strategier sentrale, slik som å drøfte vurderingene med kollegaene og med pasienten.

Publisert 23. juni 2020 08:27 - Sist endret 25. juni 2020 07:59