Burrell LV, Mehlum L, Qin P

En nylig publisert artikkel i European Child & Adolescent Psychiatry fra Lisa Victoria Burrell, Lars Mehlum & Ping Qin undersøker risikoen for sykehusbehandlet villet egenskade blant barn og ungdom som har mistet en forelder til selvmord, ulykker eller andre ytre dødsårsaker. Denne gruppen etterlatte har en høyere risiko for villet egenskade dersom foreldrene døde av selvmord og ulykker som involverer fall, forgiftning eller drukning, men ikke dersom foreldrene døde i transportulykker. Forfatterne henstiller til at de mest sårbare etterlatte barn og unge skal tilbys oppfølging i psykisk helsevern. 

Publisert 29. apr. 2020 11:24 - Sist endret 29. apr. 2020 11:24