Furnes D, Gjestad R, Rypdal K, Mehlum L, Hart S, Oedegaard K J, Mellesdal L

Denne undersøkelsen fokuserte på forekomsten av selvmordstanker og voldelige tanker hos 1737 personer som var innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. Litt mer enn halvparten (51,9%) hadde selvmordstanker og 19,8% hadde voldstanker, mens disse typene av tanker forekom samtidig hos 12,3%. Nærmere analyser viste at det å ha både selvmordstanker og voldelige tanker var hyppigere hos yngre personer og dem som hadde ikke-psykotiske lidelser. Selvmordstanker var hyppigere hos kvinner, hos dem som hadde voldstanker og hos personer som hadde stemningslidelser, nevroselidelser og personlighetsforstyrrelser, mens voldelig tankegang var hyppigere hos menn, hos dem som hadde selvmordstanker og som hadde stemningslidelser og nevrotiske lidelser.

Publisert 4. jan. 2021 20:07 - Sist endret 14. jan. 2021 13:47