Zalsman G, Stanley B, Szanto K, Clarke DE, Carli V, Mehlum L

Den verdensomspennende koronaviruspandemien (COVID-19) gir oss utfordringer som vi ikke har opplevd de siste 100 årene. Det vi har lært av tidligere pandemier kan i liten grad fortelle oss hva vi kan forvente og hvordan vi kan håndtere ettervirkningene av COVID-19. Det er derfor all grunn for det internasjonale samfunnet av forskere og klinikere, og alle som er opptatt av å forebygge selvmord, til å være våkne overfor utfordringene vi sannsynligvis vil møte. I denne artikkelen oppsummeres noen av de viktigste av disse utfordringene som pandemien medfører og de implikasjonene den bør få for selvmordsforebygging. Samtidig gis anbefalinger for klinisk praksis, selvmordsforebygging og forskning.

Publisert 23. nov. 2020 15:02 - Sist endret 23. nov. 2020 15:02