Morthorst BR, Mehlum L, Pàlsson SP, Mühlmann C, Hammerlin Y, Nordentoft M, Erlangsen A

Suicide rates in Nordic prisons 2000 - 2016

Archives of Suicide Research, DOI: 10.1080/13811118.2020.1746943

Denne studien, utført i et samarbeid mellom alle de nordiske landene, viser at til tross for at tallene er blitt redusert i de senere år (2000-2016) har fengselsinnsatte en betydelig høyere forekomst av selvmord enn normalbefolkningen (menn: 7.4 ganger høyere, kvinner: 17.8 ganger høyere). Disse oppdaterte tallene bør føre til en styrket innsats for forebygging av selvmord blant fengselsinnsatte.

Publisert 14. apr. 2020 09:43 - Sist endret 19. apr. 2020 20:03