Myhre MØ, Kildahl AT, Walby FA

Studien har undersøkt kjennetegn ved selvmord etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Et viktig funn er at kontakt med psykisk helsevern siste år er vanlig, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Overganger mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern er et viktig område for selvmordsforebygging.

Publisert 8. mai 2020 11:20 - Sist endret 8. mai 2020 11:20