Amin R, Rahman S, Helgesson M, Björkenstam E, Runeson B, Tinghög P, Mehlum L, Qin P, Mittendorfer-Rutz E

Tidligere studier har vist at flyktninger ofte er underforbrukere av psykiske helsetjenester. I denne studien der vi har samarbeidet med en gruppe forskere på Karolinska Institutet i Stockholm, undersøkte vi om flyktninger i Sverige som hadde gjort selvmordsforsøk hadde mindre tilbøyelighet til å bruke antidepressiver i løpet av de 3 årene før og etter selvmordsforsøket sammenliknet med svenskfødte. Studien benyttet svenske befolkningsregistre og inkluderte alle 20-64 år gamle flyktninger og svenskfødte personer som hadde mottatt spesialisert helsehjelp for selvmordsforsøk i løpet av perioden 2009-2015. De mer enn 60 000 personene ble fulgt 3 år før og etter selvmordsforsøket. Motsatt av hva man kanskje kunne forvente, ble det ikke funnet noen store forskjeller i antidepressiv behandling mellom flyktninger og svenskfødte selvmordsforsøkere.

Publisert 7. juni 2021 15:44 - Sist endret 7. juni 2021 20:48