Waaran L, Rognli EW, Czajkowski NO, Aalberg M, Mehlum L

Tilknytningsbasert familieterapi (ABFT) er utviklet for å behandle ungdommer med depresjon og deres familier. ABFT har som mål å reparere relasjonsproblemer og gjenoppbygge et følelsesmessig beskyttende foreldre-barn forhold. Dette er den andre av to artikler fra en undersøkelse der vi studerte vi om ABFT er mer effektiv enn vanlig BUP-behandling (TAU) for klinisk deprimerte ungdommer. Seksti ungdommer i alderen 13 til 18 år deltok og ble randomisert til å motta 16 uker med ABFT eller TAU. Her fokuserer vi på selvrapporterte depresjonssymptomer som ble målt ved hjelp av Beck Depression Inventory-II ved terapistart og etter 4, 6, 8, 10,12, 14, og 16 uker. Deltakerne i begge behandlingsgruppene rapporterte signifikant redusert nivå av depresjonssymptomer, men flertallet hadde fortsatt klinisk signifikant nivå av slike plager etter 16 ukers behandling. ABFT var ikke assosiert med gunstigere resultater enn TAU. Selv om funnene må tolkes med varsomhet gitt begrensningene i studien, gir studien grunn til å undersøke nærmere hvordan ABFT kan modifiseres for å gi en sterkere komparativ effekt for denne pasientgruppen.

Publisert 12. feb. 2021 14:43 - Sist endret 18. mars 2021 15:37