Næss EO, Mehlum L, Qin P

Hvilken sivilstand man har påvirker selvmordsrisikoen – i denne studien ble data fra nasjonale registre brukt til å undersøke sammenhengen mellom selvmord og sivilstatus i den norske befolkningen. Studien viste at personer registrert som ugift, separert, skilt eller enke/enkemann hadde betydelig høyere risiko for å dø av selvmord enn personer med ektefelle. Risikoen var spesielt høy blant dem som gjennomgikk en separasjon, og risikoen var høyest den første måneden etter separasjonen. Den økte risikoen forbundet med å være enslig varierte med alder, utdanning og inntekt.  

Publisert 28. juni 2021 11:22 - Sist endret 3. aug. 2021 09:24