Strømme M F, Mellesdal L S, Bartz-Johannesen C, Kroken R A, Krogenes M, Mehlum L, Johnsen E

Denne studien, utført blant pasienter som i løpet av en 10-årsperiode hadde vært innlagt ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, viser at blant de nærmere 700 som ble utskrevet med Schizofrenilidelse som diagnose var risikoen for død fordoblet hos dem som ikke brukte antipsykotiske legemidler etter utskrivningen; risikoen var størst hos unge pasienter. Disse funnene bør føre til styrket og systematisk innsats for optimal bruk av antipsykotiske legemidler i tiden etter utskrivning for personer med psykoselidelse, blant annet gjennom motivasjonsarbeid og psykoedukasjon og gjennom individuelt tilpasset behandling med fokus på å redusere bivirkninger.

Publisert 3. aug. 2021 09:52 - Sist endret 3. okt. 2022 16:38