Strømme M, Mellesdal L, Bartz-Johannesen C A, Kroken RA, Krogenes ML, Mehlum L, Johnsen E

I denne studien der 663 personer med schizofrenilidelse ble fulgt opp etter utskrivning fra psykiatrisk avdeling, undersøkte vi i hvilken grad det var en sammenheng mellom ikke-planlagte reinnleggelser og de medikamentene den enkelte brukte i perioden etter utskrivning. Vi fant at bruk av antipsykotiske medikamenter var assosiert med 80% redusert risiko for ikke-planlagt reinnleggelser, mens bruk av benzodiazepiner var assosiert med 51% økt risiko. Ingen sammenheng ble funnet med bruk av antidepressiver eller stemningsstabiliserende midler. Studien kan gi indikasjoner på at økt innsats for å hjelpe den enkelte til å bruke riktige og hensiktsmessige legemidler etter utskrivning kan være et viktig virkemiddel til å forebygge ikke-planlagte innleggelser.

Publisert 1. feb. 2022 12:54 - Sist endret 4. feb. 2022 10:57