Grosseli L, Herzog K, Aseltine R H, Balazs J, Carli V, Ciffone J, De Leo D, van der Feltz-Cornelis C, Hawton K, Hegerl U, Kõlves K, Kutcher S, Mehlum L, Niederkrotenthaler T, Rezaeian M, Renaud J, Schneider B, Lewitzka U, Hoyer J,and Susanne Knappe

Nye og effektive programmer for forebygging av suicidal atferd blant skoleelever er blitt utviklet i løpet av de senere år og disse programmene har som regel fokus på å øke oppmerksomheten på selvmordsproblematikk blant elever og lærere. Det finnes derimot ingen faglige retningslinjer for hvilke målsettinger slike programmer bør ha og hvordan man kan sikre at de gjennomføres på en trygg og effektiv måte. I denne studien brukte man en tre-trinns Delphi-metode for å utvikle konsensusbaserte anbefalinger om disse forholdene fra 19 eksperter på selvmordsforebygging. Ekspertene anbefalte blant annet å bruke reduksjon i selvmordsatferd samt forbedringer i hjelpesøkingsatferd og støtte fra jevnaldrende som mål for forebyggingsprogrammer. I tillegg anbefalte man å fokusere på styrket psykisk helsekompetanse og livsmestringsferdigheter. Som tiltak for å unngå uønskete effekter anbefalte ekspertene å systematisk evaluere forebyggingsprogrammene, gi deltakerne god tilgang til psykiske helsetjenester samt å ramme programmene inn i langsiktige handlingsplaner på flere nivåer.

Publisert 7. juni 2021 15:00 - Sist endret 4. okt. 2022 13:33