Qin P, Larsen K

Standardiserte rutiner og prosedyrer er avgjørende i klinisk praksis, men disse kan også begrense klinisk autonomi. I denne studien har Ping Qin og Kim Larsen gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av en stor gruppe klinikere innen psykiske helsevern, og funnet at klinikere rapporterer god kjennskap til retningslinjer og prosedyrer for selvmordsrisikovurdering, men har ambivalente oppfatninger av disse i praksis. Funnene understreker behovet for å forbedre forståelsen av multi-hensikt med å gjennomføre formaliserte krav i helsetjenesten.

Publisert 9. feb. 2021 16:59 - Sist endret 3. okt. 2022 16:51