Strømme MF, Bartz-Johannesen C, Kroken RA, Mehlum L, Johnsen E

I denne studien ble 663 pasienter innlagt i psykiatrisk akuttavdeling ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen  fulgt opp i en 10-års periode etter utskrivningen og man fant at pasienter som brukte antipsykotiske eller antidepressive legemidler hadde en signifikant redusert risiko for reinnleggelse med overaktiv, aggressiv, eller agitert atferd, mens pasienter som brukte benzodiazepiner hadde økt risiko for innleggelser med slik atferd. Bruk av stemningsstabiliserende legemidler hadde ingen sammenheng med risiko for innleggelse med slik atferd.

Publisert 5. aug. 2022 08:34 - Sist endret 3. okt. 2022 16:03