Mehlum L

Cost of self-harm to society is high and increasing: A call for evidence-based and systematic approaches

 Acta Psychiatrica Scandinavia 2022; 145 (4), 317-318

Av alle risikofaktorer for selvmord er villet egenskade den sterkeste, og i tillegg er kostnadene ved villet egenskade høye både på et personlig og samfunnsmessig plan. I denne inviterte lederartikkelen etterlyser Lars Mehlum mer utstrakt bruk av systematiske og evidensbaserte behandlingsmetoder.

Publisert 18. mars 2022 12:27 - Sist endret 3. okt. 2022 16:32