Brager-Larsen A, Zeiner P, Klungsøyr O, Mehlum L

Studien inneholder mange funn, men av de viktigste er at blant ungdommer henvist til BUP for villet egenskade er det dem som begynner med denne atferden i svært ung alder som har høyest frekvens av selvskading og forekomst av selvmordsforsøk.

Publisert 18. mars 2022 12:27 - Sist endret 3. okt. 2022 16:31