Pandey S, Bolstad I, Lien L, Walby FA, Myhre MØ, Bramness JG

Tidligere studier har funnet kjønnsforskjeller i selvmordsforsøk for pasienter med alkoholbrukslidelser, men få har undersøkt historiske parametre. Målet med studien var å undersøke assosiasjonen mellom kjønnsspesifikke psykisk helse og alkoholbruksrelaterte variabler og selvmordsforsøk hos pasienter med alkoholbrukslidelser. Studien ble gjennomført på tre ulike rehabiliteringsklinikker der pasienter med alkoholbrukslidelser mottok døgnbehandling. Vi fant en prevalens av selvmordsforsøk på 27 %, som var lik hos både menn og kvinner. Hos kvinner var selvmordsforsøk assosiert med pågående depressive symptomer og post-traumatisk stress lidelse. Hos menn var selvmordsforsøk assosiert med en historikk med alvorlig depresjon, panikklidelse, seksuelt misbruk i barndommen, varighet av drikking, historikk med delirium tremens, alvorlighetsgrad av avhengighet og prolaktin nivå. Resultatene indikerer at selvmordsforsøk hos kvinner er relatert til psykisk helse faktorer, mens selvmordsforsøk hos menn også er relatert til alkoholbruksrelaterte risikofaktorer.

Publisert 4. aug. 2022 21:00 - Sist endret 3. okt. 2022 16:05