Publikasjoner - Side 4

Publisert 4. des. 2013 11:33
Publisert 4. des. 2013 11:33

National study of suicide method in violent criminal offenders.

J Affect Disord. 2013 May 9. doi:pii: S0165-0327(13)00256-5. 10.1016/j.jad.2013.04.001

Publisert 4. des. 2013 11:33
Publisert 4. des. 2013 11:33
Publisert 4. des. 2013 11:33
Publisert 1. jan. 2013 15:53
Publisert 1. jan. 2012 11:33
Publisert 1. jan. 2011 11:33
Publisert 1. jan. 2010 11:33
Publisert 1. jan. 2009 10:34

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2009:

Publisert 1. jan. 2008 11:33

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2008:

Publisert 1. jan. 2007 10:15

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2007:

Publisert 1. jan. 2006 10:34

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2006:

Publisert 1. jan. 2005 11:33

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2005:

Publisert 1. jan. 2004 10:07

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2004:

Publisert 1. jan. 2003 10:06

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2003:

Publisert 1. jan. 2002 11:33

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2002:

Publisert 1. jan. 2001 11:33

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2001:

Publisert 1. jan. 2000 09:54

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2000:

Publisert 1. jan. 1999 09:51

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 1999:

Publisert 1. jan. 1998 09:47

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 1998:

Publisert 1. jan. 1997 09:46

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 1997: