Publikasjoner - Side 4

Combined effects of physical illness and comorbid psychiatric disorder on risk of suicide in a national population study.

Br J Psychiatry. 2014 Jun;204(6):430-5. doi: 10.1192/bjp.bp.113.128785. Epub 2014 Feb 27.

Use of health services following self-harm in urban versus suburban and rural areas: a national cross-sectional study.

BMJ Open. 2013 Jul 26;3(7). doi:pii: e002570. 10.1136/bmjopen-2013-002570. Print 2013.

Suicide risk in relation to air pollen counts: a study based on data from Danish registers.

BMJ Open. 2013 May 28;3(5). pii: e002462. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002462. Print 2013.

National study of suicide method in violent criminal offenders.

J Affect Disord. 2013 May 9. doi:pii: S0165-0327(13)00256-5. 10.1016/j.jad.2013.04.001

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2009:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2008:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2007:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2005:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2004:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2003:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2002:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2001:

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2000: