Nylig publisert artikkel om selvmord etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge

Selvmord hos barn og unge medfører et høyt antall tapte leveår og er forbundet med store tap, traumer og lidelse hos de etterlatte. Selv om årsakene til selvmord blant barn og unge er minst like sammensatte som blant voksne, er psykiske lidelser også i denne aldersgruppen en viktig risikofaktor. Likevel mangler det studier som eksplisitt har undersøkt selvmord blant unge mennesker under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge.

Denne nasjonale registerstudien viste at 73 unge mennesker døde i selvmord i perioden 2008-2018 under eller innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge. Andelen gutter i kontakt med psykisk helsevern for barn og unge året før dødsfallet var betydelig lavere enn blant jentene, henholdsvis 11,8 % og 39,7 %. Den totale andelen i kontakt var 23 %. Siden de fleste personer over 18 år vil ha gått over til psykisk helsevern for voksne vil andelen i kontakt fra 18-års alder av naturlige årsaker være lav. Andelen i kontakt blant de under 18 år var på 35 %.

Studien viste også ulike mønster for gutter og jenter hva gjelder selvmordsrate. Blant gutter var det en bratt stigning fra aldersgruppen 14-16 år til 17-19 år, mens det blant jenter var en jevn stigning fra aldersgruppen 10-13, 14-16 og 17-19 år.

Et overaskende funn var at en fjerdedel hadde vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i løpet av det siste året før dødsfallet. Likevel hadde i underkant av 10 % fått en rusdiagnose det siste året. En fjerdedel hadde enten ikke fått noen diagnose eller kun fått uspesifikke diagnoser i løpet av det siste året før dødsfallet.

Gutter hadde fire ganger større sannsynlighet for å ha avsluttet kontakt på tidspunkt for selvmord, og hadde generelt mindre behandlingsaktivitet og færre kontakter. Selv om kjønnsforskjellen ikke var signifikant, hadde gutter likevel tre ganger større sannsynlighet for å ikke få en spesifikk diagnose. Det er viktig at psykisk helsevern for barn og unge gjennomgår tjenestene og ser om disse er godt nok tilpasset gutter. Primærforebygging er også svært viktig i denne aldersgruppen, spesielt blant gutter, og det er viktig å tilpasse disse selvmordsforebyggende tiltakene til gutter.

Bildet kan inneholde: font, skjermdump, parallell.

Publisert 11. mai 2022 11:05 - Sist endret 11. mai 2022 11:08