Registrering av selvmord

Alle selvmord skal registreres hvis personen har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste år før dødsfallet. Dette gjelder selvmord som helsepersonell er kjent med tilbake til 2020. Det er ønskelig at behandleren som kjente pasienten best fyller ut skjemaet.

Registreringen gjøres ved å fylle ut et kartleggingsskjema som du finner lenke til under. Merk at det er to ulike skjemaer: Ett skjema for registrering av selvmord i 2019 og 2020, og ett skjema for registrering av selvmord fra og med 1. januar 2021.

Selvmord i 2019 og 2020

Selvmord fra og med 1.1.2021

 

Viktig å merke seg: 

Vi gjør oppmerksom på at kartleggingsskjemaet ikke kan mellomlagres. Vi anbefaler derfor at det settes av nok tid til å fylle ut hele skjemaet. Tidsbruk varierer, men gjennomsnittlig tar det rundt 30 minutter. 

Se gjerne eksempel på kartleggingsskjema om du ønsker å vite hva som skal registreres.

Hva skal registreres?

  • Alle selvmord der pasienten var under behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (samt avtalespesialister innenfor disse tjenestene) på dødstidspunktet.
  • Alle selvmord der pasientens behandling var avsluttet, men hvor vedkommende hadde vært i kontakt med de nevnte spesialisthelsetjenestene i løpet av de siste 12 månedene før dødsfallet.
  • Dødsfall med usikker dødsårsak, men hvor selvmord vurderes som sannsynlig, skal registreres. I tilfeller hvor det er stor usikkerhet rundt dødsårsak, vent med registrering til det eventuelt kommer en forespørsel fra Kartleggingssystemet i trinn 2.

Hva må du gjøre før registrering?

  • Etterlatte skal informeres om registrering i Kartleggingssystemet dersom helseforetaket har kontakt med nærmeste pårørende og det ellers er i samsvar med helsepersonelloven § 23 nr 1. Dette innebærer ikke krav om samtykke. Vi har utarbeidet et informasjonsskriv som kan benyttes til dette formålet. Dersom det oppstår problemer ved nedlasting av dokumentet, kontakt oss på nssf-kartlegging@klinmed.uio.no så sender vi informasjonsskrivet per e-post. Se FAQ for ofte stilte spørsmål angående informasjon til pårørende.

Ved problemer med registrering eller ved andre spørsmål, send oss gjerne en epost: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

Se også FAQ for spørsmål vedrørende registrering.