Filmer og opptak

Lansering av rapport om selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge

 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserte første nasjonale registerstudie om selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge fra 2008-2018, den 24.03.22 kl. 12:45-15:00 på Litteraturhuset i Oslo. Lanseringen ble streamet.

Se program for lanseringen

Les rapporten


Lansering av Årsrapport 2018

 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserte første årsrapport om selvmord i spesialisthelsetjenestene 27.10.21 kl. 10:00-12:00 på Litteraturhuset i Oslo. Lanseringen ble streamet.

Se program for lanseringen

Les rapporten

 


Faglig frokost med Cappelen Damm: Farlige forbindelser mellom unge på nett

Via hemmelige kontoer på sosiale media deler hundrevis av jenter helt ned i 12-årsalderen bilder, video og tekster om spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker. Dette er tema for samtalen mellom forfatter og journalist Annemarte Moland og forsker og psykologspesialist Fredrik Andreas Walby.

Opptaket er fra en live streaming 28.10.2021


Utfordringer i vurdering av akutt suicidalitet

Opptak fra webinar

Last ned mediefil

Webinaret ble avholdt på Zoom 3. juni 2021. Varighet: 2 timer

De Nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging i psykisk helsevern er nå under revisjon, og kapittelet om selvmordsrisikovurderinger kan skrives på nytt. Det er behov for å drøfte mer hva som bør være innholdet i en selvmordsrisikovurdering og hva slags forventninger som bør stilles til helsepersonell på dette vanskelige området. 

Cecilie B. Hartberg, psykiater/ph.d., fagsjef ved Oslo universitetsykehus HF leder webinaret.

15 minutters innlegg:

  • Skal vi likegodt slutte? – Vitenskapelig status og kliniske utfordringer med selvmordsrisikovurderinger v/Fredrik A. Walby, forsker/psykologspesialist, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO (03.55 inn i opptaket)
  • Hva mister vi i farten? Refleksjoner på bakgrunn av journalgjennomgang etter selvmord i akuttenhet v/Tore Buer Christensen, psykiater/ph.d., Sørlandet sykehus HF, Arendal (18.20 inn i opptaket)
  • Vurdering av akutt suicidfare: Suicide Crisis Syndrome v/Karina Høyen, psykolog/ph.d.-stipendiat, St. Olavs Hospital HF/NTNU (32.45 inn i opptaket)
  • Hvordan utnytte vurderingssamtalen terapeutisk? v/Lars Mehlum, professor dr. med., Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO (48.20 inn i opptaket)

Etterfulgt av paneldebatt om hva som forventes av tjenestene og hva tjenestene forventer av de nye retningslinjene (01.04.58 inn i opptaket).

 

Publisert 2. nov. 2021 21:20 - Sist endret 28. mars 2022 08:51