Infografikker

På denne siden har vi samlet infografikker med hovedfunn fra Kartleggingssystemets rapporter

Bildet kan inneholde: lilla, produkt, gjøre, fiolett, materiell egenskap.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2022):

Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 - en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: lilla, gjøre, fiolett, magenta, parallell.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2021):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: gjøre, parallell, elektrisk blå.

 

Walby, F. A., Astrup, H., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2021):

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsrapport 2018.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: font, materiell eiendom, parallell, elektrisk blå.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø., Astrup, H. & Kildahl, A.T. (2021):

Implementering av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: tekst, font, purple.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2020):

Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

 

Walby, F. A., Myhre, M. Ø. & Kildahl, A.T. (2018):

1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Last ned infografikk