Metodebegrensning

Clifton Suspension Bridge (Wikimedia Commons)

Ved å begrense tilgang til selvmordsmidler kan vi forebygge selvmord. Det handler om både endringer i fysiske strukturer, lover og regler, og om holdninger og atferd. Fysiske beskyttelsestiltak ved broer og høye bygninger eller sikringstiltak i psykiatriske avdelinger er eksempler på det første. Også forbud eller begrensninger i salg av medikamenter og skytevåpen kan spille en viktig rolle. Når vi har ansvar for å ta vare på mennesker i psykiske eller eksistensielle kriser, må vi ta med oss bevisstheten om de farene som disse midlene kan utgjøre.

Psykiatriske avdelinger

- Selvmordsforebygging skal sitte i veggene (pdf). Erfaringer fra planleggingen av nytt Østfoldsykehus viser at det er mulig å balansere mellom selvmordsforebyggende tiltak og hensynet til trivsel og terapeutiske rom.

- Kan gode bygg bidra til psykiatrisk behandling? (pdf) Les mer.

Medikamenter

Begrensninger er innført i doser og pakninger de siste årene og gjennom blisterpakninger. Salget av vanlig brukte legemidler er endret, og de legemidlene som skrives ut, er ikke så giftige som tidligere. Les mer (pdf)

Tidsskriftet

Temanummer om metodebegrensning
Nr. 2, 2013

Intervjuer

- Du kan ikke sikre alle høye steder i Norge, men du kan sikre enkelte steder, og det hjelper, sier forsker Lars Mehlum til Psykisk helse.

- Fokus på selvmordsforebygging. Intervju med Norges jeger- og fiskerforbund.