Litteratur om etterlatte ved selvmord

Litteratur beregnet på etterlatte
Fag- og forskningslitteratur
Fagfolk som etterlatte
DVDer

Litteratur beregnet på etterlatte

Andriessen, K., Kyysinska, K. & Grad, O.T. (Red.). (2017). Postvention in action. The international handbook of suicide bereavement support. Gøttingen: Hogrefe. 423 sider. ISBN 978-0-88937-493-5. (ib). Les anmeldelse i Suicidologi

Broch Aakre, T. (2019). Mødre og døtre. Oslo: Flamme Forlag. 169 sider. ISBN 978-82-8288-269-9. Les anmeldelse

Gambotto, A. (2003). The eclipse. A memoir of suicide. Broken Ankle Books. 201 sider. ISBN 0-9751075-1-8. (h).

 

De glemte sørgende: etterlatte barn ved selvmord
Forfattet av Eva Steinkjer
Fotograf Stine Tragethon
Trondheim 2015 - 77 s.
ISBN
978-82-303-29795

 

Lorentzen, Trude: Mysteriet mamma. Oslo: Oktober, 2013 - 281 s.
ISBN 978-82-495-1302-4 Bokanmeldelse v/Kari Wille Rekdal i
Suicidologi 2013, nr. 3

 

 

 

 

 

Solveig Bøhle: Noen blir tilbake : når et menneske tar sitt liv 
Oslo. Bazar, 2013 - 103 s. ISBN 978-82-8087-502-0 

 

 

 

 

 

 

 

Eline Medbøe:Forsidebilde av boka Minneteppet av Eline Medbøe
Minneteppet: et minnesmerke over de som har tatt sitt eget liv.
Oslo: Leve, 2011 - 142 s.
ISBN 978-82-303-1753-2

 

 


Forsidebildet til boka Avtrykk, red. av Elisabeth Endsjø


Elisabeth Endsjø (red.): Avtrykk : etterlatte ved selvmord forteller
Oslo: Abstrakt, 2011. 155 s. ISBN 978-82-7935-311-9

 


Forsidebildet av boka Etter selvmordet av Kari Dyregrov m.fl.

Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud: Etter selvmordet: veien videre  Oslo: Abstrakt, 2010 - 240 s.
ISBN 978-82-7935-274-7

 
 
 
 

Øvrige bøker og artikler for etterlatte

Andersen, Merete Morken: Hav av tid.  Oslo: Gyldendal, 2002
(En roman om et skilt foreldrepar som opplever at datteren på 16 år tar sitt eget liv.)

Anneberg, Inger
Sorgen ved selvmord : en bog til de efterladte.
København: Høst & Søn, 2002. - 373 s.
ISBN 87-14-29766-3

Bøhle, Solveig
Å ville døden sterkere enn livet : om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon.
Oslo : Gyldendal akademisk, 2004. - 181 s.
ISBN: 82-05-33726-8

Dyregrov, Kari / Dyregrov, Atle
Sosial nettverksstøtte ved brå døde : Hvordan kan vi hjelpe?
Bergen: Fagbokforlaget, 2007
ISBN 978-82-450-0484-7

Gjestvang, Birgitte / Slagsvold, Marit [red.]
Ung sorg : 14 unge om døden og livet videre.
Oslo: Aschehoug, 2008. - 256 s.
ISBN 978-82-03-23574-0

Lunde, Stein Erik
En far.
Oslo: Gyldendal, 2006. - 177 s.
ISBN 82-05-35396-4
(Eirik, 20 år, mister faren sin i selvmord. Vi følger Eirik i tida like etterpå: Han rydder leiligheten til faren og tar kontakt med arbeidskolleger, slektninger og venner av faren - alle bidrar til å gi Eirik et bilde av hvordan faren hadde det, og han prøver å forstå hvorfor faren tok sitt eget liv. Her er ingen entydige svar, men ambivalenser og mangetydigheter.)

Unni Ranheim
Du kommer ikke over det - men du kommer gjennom det :
en bok om Sorgtjenesten i Fransiskushjelpen.
Tolvsrød: Uranus forlag, 2009 - 160 s.
ISBN 9788299550888

Raundalen, Magne
Hva skal vi si til barn om selvmord?
Suicidologi 2000; 5 (2): 12-15 (pdf)

Retterstøl, Nils / Ekeberg, Øivind / Melum, Lars
Etterlatte ved selvmord. - s. 257-64.
I: Selvmord: et personlig og samfunnsmessig problem.
Oslo: Gyldendal akademisk, 2002.
ISBN 82-05-28077-0

Runvik, Margaretha
Pappa ville ikke leve. (pdf)
Oversatt av Kirsti Amundsen; råd og informasjon til voksne av Margaretha Runvik; med etterord av Lars Mehlum.
Oslo: Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2003
pris kr. 150, kan bestilles fra NSSF: nssf-post at medisin.uio.no
(billedbok om 5-åringen Pärs tanker etter farens død)
ISBN 82-995816-1-3

Sundelin, Arne
Det som skjer ; oversatt av Stig Sæterbakken.
Oslo: Bokvennen, 2001. - 126 s.
ISBN 82-7488-116-8
(Forfatteren mistet sin mor i selvmord i voksen alder, og skriver om henne ti år etter at hun døde - en roman om en familie der mor har det vanskelig, og om barndom og oppvekst.)

Torkelsen, Terje
Sangen etter dine sko : når en av være kjære tar sitt eget liv. (rev. utg.)
Stavanger : Hertervig, 2007 - 108 s.
ISBN 82-476-0006-4
Utkom første gang i 1996.
(En far forteller om det å miste sin sønn, 23 år, i selvmord -  om tap og sorgarbeid, og om kristen tro.)


DVDer

Schønkopf, Suzanne
Tilbake til livet - en film om etterlatte
Oslo, 2009
Regissør: S. Schønkopf, i samarbeid med LEVE
Kan bestilles her: www.leve.no
(Her vises også en videosnutt.)

Thomassen, Hilde
Selvmord i familien - en dokumentarfilm:
Et ærlig portrett av unge etterlatte ved selvmord.
Oslo, 2006.
Pris: kr. 100 + porto - kan bestilles fra:
hildethomassen@hotmail.com

Samtale om sorg - ved tap av barn. Psykolog Atle Dyregrov i samtale med to foreldrepar som selv har mistet et barn, det ene i selvmord, det andre i krybbedød.
Oslo/Bergen: Landsforeningen uventet barnedød - Senter for krisespykologi, 1999.
Spilletid: 60 + 50 min.
(DVD'en koster kr 100 + porto - kan bestilles fra
Landsforeningen uventet barnedød, Arbinsgate 7, 0253 Oslo,
tlf: 22 54 52 00, faks: 22 54 52 01, e-post: post@lub.no)

Anneberg, Inger/Feldballe, Niels
Efterladte efter selvmord - tre dokumentarfilm
Kan kjøpes fra Inger Anneberg, Borgergade 12, 8300 Odder
inger@anneberg.dk

Grønning, Christian:
Når livet blir for langt: en undervisningsfilm til debatt - dansk film tekstet på norsk. (27 min.)
To hovedpersoner: en etterlatt ved en gammel mors selvmord og en gammel kvinne som har forsøkt å ta sitt eget liv.
Pris kr. 200. Kan kjøpes fra NSSF eller fra www.unn.no
Anmeldelse (pdf) i Suicidologi, nr. 1, 2005.

 

Fag- og forskningslitteratur

Avhandlinger

Pettersén, Rossana
Suicide in the family : towards improved care of bereaved parents and siblings.
Karolinska institutet 2015

Larsson Omerov, Pernilla
Parents who have lost a son or daughter through suicide : towards improved care and restored psychological health.
Karolinska institutet 2014

Artikler

McDaid C, Trowman R, Golder S, Hawton K, Sowden A.
Interventions for people bereaved through suicide: systematic review.
Br J Psychiatry. 2008 Dec;193(6):438-43

Sveen CA, Walby FA.
Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies.
Suicide Life Threat Behav. 2008 Feb;38(1):13-29

Omerov P, Steineck G, Dyregrov K, Runeson B, Nyberg U.
The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research: ethical and methodological considerations.
Psychol Med. 2014 Dec;44(16):3409-20.

Andriessen K, Krysinska K.
Essential questions on suicide bereavement and postvention.
Int J Environ Res Public Health. 2012 Jan;9(1):24-32.


Bolton JM, Au W, Leslie WD, Martens PJ, Enns MW, Roos LL, Katz LY, Wilcox HC, Erlangsen A, Chateau D, Walld R, Spiwak R, Seguin M, Shear K, Sareen J.
Parents bereaved by offspring suicide: a population-based longitudinal case-control study.
JAMA Psychiatry. 2013 Feb;70(2):158-67.
 
Andriessen K, Draper B, Dudley M, Mitchell PB
Pre- and post-loss features of adolescent suicide bereavement: Findings from a systematic review of the literature.
Death Stud. 2015 Dec 17. [Epub ahead of print]
 
Dyregrov K, Dyregrov A, Johnsen I.
Positive and negative experiences from grief group participation: a qualitative study.
Omega (Westport). 2013-2014;68(1):45-62.
 
 
Dyregrov K, Berntsen G, Silviken A.
The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas.
Suicidology Online 2014; Volum 5(1):47-58.

Dyregrov K, Litlere M.
"Førstehjelpernes" møte med etterlatte ved selvmord
Suicidologi 2009; 14 (1): 21-24.

Dyregrov K.
Ungdom som etterlatte ved selvmord: Hvilken hjelp og støtte ønsker de?
Suicidologi 2008; 13 (1): 34-37

Dyregrov, Kari: The loss of a child by suicide, SIDS, and accidents:
consequences, needs and provisions of help. (doktoravhandling)
Bergen : Research Centre for Health Promotion, Faculty of Psychology, University of Bergen ; Center for Crisis Psychology, 2003 .
(Avhandlingen koster kr. 260 og kan bestilles fra Senter for krisepsykologi: email@krisepsyk.no)

Bøker og bokkapitler

De Leo D. m. fl. (red.)
Bereavement after traumatic death : helping the survivors.
Boston, MA : Hogrefe, 2014. - 208 s.
ISBN 9780889374553

Loy M, Boelk A.
Losing a parent to suicide : using lived experiences to inform bereavement counseling. 

New York : Routledge, 2014. - 208 s.
ISBN 9780415816182

Bokanmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 2014, nr. 11, v/NH Alnes

Wertheimer, Alison
A special scar : the experiences of people bereaved by suicide.
Philadelphia, PA: Brunner-Routledge, 2014 - 270 s.
ISBN 9780415824682

Feigelman W. m. fl.
Devastating losses : how parents cope with the death of a child to suicide or drugs.
New York : Springer Publishing Company, 2012. - 338 s.
ISBN 97808261017466

Jordan JR, McIntosh JL. (red.)
Grief after suicide: Understanding the consequences and caring for the survivors.
Routledge, 2011 - 544 s.
ISBN 978-0-415-99355-5

Baro, F., Ngoubene-Atioky, A. J., Toye, J., & Gucht, M. V. (2009).
How to help survivors of suicide loss. Chapter 84.
I Danuta and Camilla Wasserman (eds.): Oxford textbook of suicidology and suicide prevention : a global perspective.
Oxford: Oxford University Press. - s. 615-618.
ISBN: 978-0-19-857005-9.

Dunne, E. J., & Dunne-Maxim, K. (2009).
Why suicide loss is different for the survivors. Chapter 82.
I Danuta and Camilla Wasserman (eds.): Oxford textbook of suicidology and suicide prevention : a global perspective.
Oxford: Oxford University Press. - s. 605-608.
ISBN: 978-0-19-857005-9.

Dyregrov, Kari / Dyregrov, Atle
Sosial nettverksstøtte ved brå døde : Hvordan kan vi hjelpe?
Bergen: Fagbokforlaget, 2007
ISBN 978-82-450-0484-7

Fagfolk som etterlatte ved selvmord

Wurst FM, Kunz I, Skipper G, Wolfersdorf M, Beine KH, Vogel R, Müller S, Petitjean S, Thon N.
How therapists react to patient's suicide: findings and consequences for health care professionals' wellbeing
Gen Hosp Psychiatry. 2013 Sep-Oct;35(5):565-70

Davidsen AS
'And then one day he'd shot himself. Then I was really shocked': General practitioners' reaction to patient suicide.
Patient Educ Couns. 2010 Sep 27. [Epub ahead of print] -
Dansk revidert artikkel i Suicidologi 2011, nr. 3:
”Det er skrækkeligt. Jeg tænker, der har vi faktisk fejlet.” – Patienters selvmord ryster praktiserende læger (pdf)

Grad, Onja
Therapists as survivors of suicide loss. Chapter 83.
I Danuta and Camilla Wasserman (eds.): Oxford textbook of suicidology and suicide prevention : a global perspective.
Oxford: Oxford University Press, 2009. - s. 609-613.
ISBN: 978-0-19-857005-9.

Sakinofsky I.
The aftermath of suicide: managing survivors' bereavement.
Can J Psychiatry. 2007 Jun;52(6 Suppl 1):129S-136S. Review.

Waern M.
När patienten väljer döden : suicid hos den egna patienten - ett trauma för läkaren.
Läkartidningen 2003; 100 (24): 2140-43


Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 28. des. 2020 16:20