Ressurser om medier og selvmord

Mediene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å spre nøktern og korrekt informasjon om selvmord. Det er fortsatt et tabu rundt temaet selvmord og et stort behov for god informasjon om selvmordsproblematikk, som kan spre håp om at det går an å få hjelp og at behandling nytter. For pressen - nye veiledere og andre ressurser


Utvalgte artikler

Norsk Presseforbund:

Nybø, R.K. (2005): Veileder for omtale av selvmord, Norsk Presseforbund.

Jobes, D. A., Berman, A. L., O’Carroll P. W., Eastgard S., & Knickmeyer S. (1996). The Kurt Cobain suicide crisis: perspectives from research, public health and news media. Suicide and Life-threatening Behavior, 26, 260-272.


Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 24. juli 2020 14:43