Selvskading

Litteraturliste om selvskading og villet egenskade

(De enkelte bøker, artikler osv. kan bestilles gjennom nærmeste fag- eller folkebibliotek.)

 

ARTIKLER

PUBLISERT INTERNASJONALT

Mehlum L, Tørmoen AJ, Ramberg M, Haga E, Diep LM, Laberg S, Larsson BS, Stanley BH, Miller AL, Sund AM & Grøholt B.
Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior – a randomized trial.
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2014 Oct;53(10):1082-91.

Tørmoen AJ, Grøholt B, Haga E, Brager-Larsen A, Miller A, Walby F, Stanley B, Mehlum L. Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence and retention.
2014;18(4):432-44.

Tørmoen AJ, Rossow I, Larsson B, Mehlum L. Nonsuicidal self-harm and suicide attempts in adolescents: differences in kind or in degree?
Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2013 Sep;48(9):1447-55.

Klonsky ED. The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clin Psychol Rev 2007, 27(2):226-239.

Klonsky ED: Non-suicidal self-injury in United States adults: Prevalence, sociodemographics, topography and functions.
Psychol Med. 2011 Sep;41(9):1981-6.

Mork E, Walby FA, Harkavy-Friedman JM, Barrett EA, Steen NE, Lorentzen S, Andreassen OA, Melle I, Mehlum L. Clinical characteristics in schizophrenia patients with or without suicide attempts and non-suicidal self-harm - a cross-sectional study.
BMC Psychiatry 2013, 13(1):255.

Muehlenkamp JJ, Claes L, Lindsey Havertape L, Plener P.L. International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm.
Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012; 6: 10.

Jarvi S Jackson B, Swenson L, Crawford H. The impact of social contagion on non-suicidal self-injury: a review of the literature.
Arch Suicide Res.2013;17(1):1-19.

 

NORSKE ARTIKLER

Mehlum, L, & Holseth, K.
Selvskading - hva gjør vi?
Tidsskr Nor Lægeforen, 2009; 129: 759-62.

Moe, Anita
Fra å sette arr på det til å sette ord på det:
”Det er ikke vondt å kutte, men det gjør jævlig vondt å la være!”
Suicidologi 2008; 13(3): 24-25 (pdf)

Ramberg, Maria / Stanley, Barbara
Er selvmordsforsøkere som også selvskader, en unik gruppe?
Suicidologi 2008; 13(3): 19-23 (pdf)

Ribe, Kristin
Om kutting og bedring: å våge å tro på egne krefter (pdf)
Suicidologi 2008; 13(3): 26-27 (pdf)

Thorsen, Gerd-Ragna Bloch
Selvskading og selvmord … ingen selvfølge
Suicidologi 2006; 11(1): 5-9. (pdf)

Ystgaard, M., Reinholdt, N. P., Husby, J., & Mehlum, L.
Villet egenskade blant ungdom.
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2241-5

Walby, F.A., & Ness, E.
Psykiatrisk behandling av selvskading på legevakt.
Tidsskr Nor Lægeforen 2009; 129: 885.7.
 

BØKER

Favazza, Armando R. / Favazza, Barbara
Bodies under siege : self-mutilation and body modification in culture and psychiatry. 3rd ed.
Baltimore : Johns Hopkins University Press, c2011. - 333 s.
ISBN: 978-0-8018-9966-9 (h.)

Dale, L. (2015). Responses to self harm. An historical analysis of medical, religious, military and psychological perspectives. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company.

Chaney, S. (2017). Psyche on the skin. A history of self-harm. London: Reaction Books. 315 sider. ISBN 978 1 78023 750 3 (ib).

Fox, C. & Hawton, K. (2004).
Deliberate self-harm in adolescence.
London: Jessica Kingsley Publishers, 2004. 143 s.
ISBN1-843-10237-4

Hawton K, Rodham K, Evans E.
By their own young hand: Deliberate self-harm and suicidal ideas in adolescents.
London: Jessica Kingsley, 2006. - 264 s.
ISBN 1-84310-230-7

Klonsky, E.D., Muehlenkamp, J.J., Lewis, S.P. & Walsh, B. (2011).  Nonsuicidal self-injury. Gøttingen: Hogrefe. 90 sider. ISBN 979-0-88937-337-2. (h).

Lauveng, Arnhild. I morgen var jeg alltid en løve. Oslo : Cappelen, 2005. -199 s.
ISBN 82-02-24977-5

Leatham, V. (2006). Bloodletting. A true story of self-harm and survival. London: Allison & Busby. 240 sider. ISBN 07490 8223 2. (h).

Mehlum & Ribe (2015). Ut av selvskading - veier til forståelse.

Moe, A. & Ribe, K. (2007). Selvskadingens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget. 279 sider. ISBN 978-82-15-01133-2. (h).

Nock, Michael K. Understanding nonsuicidal self-injury : origins, assessment, and treatment
New York : Oxford University Press, 2014. - 516 s.
ISBN 978-0-1953-8856-5

Sutton, J. (2007). Healing the hurt within. Understanding self-injury and self-harm and heal the emotional wounds. Oxford: How To Books. 486 sider. ISBN 978 1 84528 226 4. (h).

Unnors, Robin. Mestringsbok selvskading : arbeidsbok for ungdom og voksne. Oversatt av Tor Bøe. 5. utg. Stavanger : Psykiatrisk opplysning, 2010. - 101 s.
ISBN 978-82-7786-232-3

Walsh, B.W. (2008). Treating self-injury. A practical guide. London: Guilford Press. 317 sider. ISBN 978-1-59385-981-7. (h).

Øverland, Svein. Selvskading: en praktisk tilnærming.
Bergen: Fagbokforlaget 2006. - 269 s. ISBN 82-450-0423-5

Åkerman, Sofia. For å overleve : en bok om selvskading. Oversatt av Hilde Sophie Plau.
Oslo: Humanist, 2010. 211 s.
ISBN 978-82-92622-62-9, h.

Åkerman, Sofia
Sebrapiken. Oversatt av Susanne Dietrichson.
Oslo : Humanist, 2005. - 246 s.
ISBN 82-92622-07-1


Aktuelle temanr:

Suicidologi 2014 - årg. 19, nr 3 tema: Dialektisk atferdsterapi

Suicidologi 2010, årg. 15, nr. 1 tema: Selvskading og suicidalitet

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129 nr. 8

Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129 nr 9
 

Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 22. apr. 2021 12:01