Fakta- og demonstrasjonsfilmer

Faktafilm: Hva er selvskading?

Hvorfor skader noen seg selv? I denne filmen forteller førsteamanuensis Anita Johanna Tørmoen om mekanismene bak selvskading og hva som kan gjøres for å hjelpe.

Faktafilmer om selvmord

En serie med korte faktafilmer om selvmord: 

  • Episode 1: Årsaker til selvmord
  • Episode 2: Hvor vanlig er selvmord?
  • Episode 3: Selvmord i Norge
  • Episode 4: Metoder
  • Epiosde 5: Når og hvor skjer selvmord?
  • Episode 6: Risikofaktorer

Demonstrasjonsfilm: kartlegging av selvskading

Filmen viser hvordan helsepersonell i kommunene kan legge til rette for en samtale om selvskading, selvskadingens funksjon og kontekst, samt at kartlegging fører til en vurdering av videre tiltak.

Demonstrasjonsfilm: hvordan lage en sikkerhetsplan

Filmen viser vi hvordan helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage en sikkerhetsplan som pasienten kan bruke ved økende selvmordstanker.