10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

1.-3. april 2019, Stavanger

Bildet kan inneholde: Tekst, Font, Blå, Produkt, Linje.

Presentasjoner

 

PL–3: Youth suicide prevention across settings 
Jo Robinson (Orygen, Australia)

PL–5: Null visjon – fane eller floskel? Erfaringsoverføring fra samferdsel som inspirasjon i det selvmordsforebyggende arbeidet. Geir Sverre Braut (Stavanger universitetssjukehus)

 

PA–2: Safe ways to talk about suicide on social media  The #chatsafe project: young people, social media, and suicide prevention. Jo Robinson (Orygen, Australia)

PA–4.2: Behandler som etterlatt. Kristin Fredriksen og Annika Hagerman (Stavanger universitetssjukehus)

PA–5.2: Erfaring fra Karmøy kommune. Nora Olsen-Sund 

 

PL–8: Kartleggingssystemet: Hva har vi gjort, hva kommer og hva så? 

Fredrik A. Walby (NSSF) 

PL–9: Akutt suicidalitet. Arne Vaaler (NTNU og Universitetssykehuset i Trondheim) 

 

PA–8: Hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering. Erlend Mork (TIPS; Sør-Øst)

PA–9: CAMS: Introduksjon til en psykoterapeutisk tilnærming. Siri Toven (RVTS ØST)

PA–13: CGT: Behandling av komplisert sorg. Lars Mehlum (NSSF)

PA- 14: «Extreme challenges» – Nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende behandling i døgninstitusjon. Elfrida H. Kvarstein (NAPP)

PA–16: Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord   Synøve M. Wiig (RVTS Øst), Åse L. Mattson (RVTS Vest) og Wenche Øiestad (Helsedirektoratet)

 

Program og abstractbok

Publisert 8. apr. 2019 14:20 - Sist endret 4. juni 2019 13:07