Nasjonal konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

11. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging fant sted, digitalt, den 19. og 20. mai 2021

12. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging vil bli planlagt til våren 2023

Spørsmål?