Praktisk informasjon

På grunn av smittesituasjonen i Oslo har vi denne gangen valgt å gjennomføre konferansen heldigitalt.

Bildet kan inneholde: rektangel, gulv, gulv, skrift, parallell.

Digital deltakelse

Vi har profesjonelle studiofolk på laget og legger til rette for å sende inn spørsmål til de fleste sesjonene. Noen av spørsmålene blir valgt ut og blir besvart på en live Q&A. Med varierte presentasjonsformer vil du som digital deltaker ivaretas og få faglig påfyll der du er.

Vi er sikre på at det vil bli en levende og spennende konferanse til tross for den krevende smittesituasjonen.

Legg merke til:

  • Det er ikke mulig å delta flere personer på en billett, deltakelse må kjøpes for hver enkelt og det vil bli utført sjekk for å påse at dette overholdes.
  • Oppmøte vil registreres, dette for å kunne rapportere deltakelse til foreningene vi har fått godkjenning fra.
  • Vi vil bruke Zoom som digital plattform for sending av konferansen. Vi anbefaler å lese om og teste Zoom på forhånd.
  • Detaljinformasjon om pålogging osv. kommer i mail til hver enkelt deltaker dagen før konferansen.
  • Det vil bli sendt en link til Zoom webinar for dag 1, 19. mai og en egen link for dag 2, 20. mai.

Godkjenninger

Den norske legeforening:

Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre-og etterutdanningen.

Barne- og  ungdomspsykiatri:  godkjennes  med  12  timer  som  valgfritt  kurs  for  leger  i  spesialisering  og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri:  godkjennes  med  12  timer som  valgfritt  kurs  for  leger  i  spesialisering  og  spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen:

Godkjent som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordninger klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Fagforbundet:

Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 12 timer for sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, samt annet helsepersonell som arbeider med selvmordsforebygging.


Opptak og presentasjoner

Det vil ikke bli gjort opptak av Zoom webinaret og det vil ikke være mulig å få tilgang til presentasjoner i etterkant av konferansen.


Organisasjonskomite:

Ina Bekkevold-Jernberg (leder), NSSF

Anita Kjølsrud, NSSF

Tiril Fredriksen, NSSF

 

Kontakt oss

Publisert 6. nov. 2020 09:18 - Sist endret 6. mai 2021 15:43