Praktisk informasjon

På grunn av smittesituasjonen i Oslo har vi denne gangen valgt å gjennomføre konferansen heldigitalt.

Bildet kan inneholde: arkitektur, svart og hvit, linje.

Digital deltakelse

Vi har profesjonelle studiofolk på laget og vi legger godt til rette for diskusjon og interaktivitet. Med varierte presentasjonsformer vil du som digital deltaker ivaretas og få faglig påfyll der du er.

Vi er sikre på at det vil bli en levende og spennende konferanse til tross for den krevende smittesituasjonen.

Det er ikke mulig å delta flere personer på en billett, deltakelse må kjøpes for hver enkelt og det vil bli utført sjekk for å påse at dette overholdes.

Mer spesifikk informasjon om plattform for streaming og innlogging kommer snarlig.


Godkjenninger

Den norske legeforening:

Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre-og etterutdanningen.

Barne- og  ungdomspsykiatri:  godkjennes  med  12  timer  som  valgfritt  kurs  for  leger  i  spesialisering  og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri:  godkjennes  med  12  timer som  valgfritt  kurs  for  leger  i  spesialisering  og  spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen:

Godkjent som 12 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Norsk sykepleierforbund:

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordninger klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Fagforbundet:

Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 12 timer for sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, samt annet helsepersonell som arbeider med selvmordsforebygging.


Organisasjonskomiteen består av:

Ina Bekkevold-Jernberg (leder), NSSF

Anita Kjølsrud, NSSF

Tiril Fredriksen, NSSF

 

Kontakt oss

Publisert 6. nov. 2020 09:18 - Sist endret 8. apr. 2021 11:17