Program

Det må tas et krafttak for selvmordsforebygging i Norge. Vær med å delta i samtalene om hvordan vi best kan forebygge og lytt til nye ideer fra eksperter på forebygging fra inn- og utland! Årets konferanse tar opp mange nye temaer og nye vinklinger på selvmordsforebygging.

Kom og vær med du også – og bland deg i diskusjonen!

Forside programSe fullstendig program (pdf)

 

 

Kontakt oss

 

 

Foredrag

Bildet kan inneholde: klær, briller, hode, briller, visjon omsorg.
David J. Gunnell Foto: University of Bristol

Suicide prevention in the time of the Covid-19 – what have we learnt?

David Gunnell, er lege og professor i epidemiologi ved University of Bristol i England. Med mer enn 500 publiserte arbeider er han trolig den epidemiolog som har bredest og lengst erfaring med selvmordsforskning internasjonalt. Han har hatt mange roller som rådgiver for selvmordsforebyggende strategier både i Storbritannia og andre land og har i løpet av den senere tid ledet an i det internasjonale arbeidet for å begrense de psykososiale skadevirkningene av Covid-19 pandemien.

 

 

Robert Goldney Foto: Candy Gibson, UoA

Are some aspects of National suicide prevention programs contributing to the problem?

Robert Goldney er professor emeritus i psykiatri og var leder for Discipline of Psychiatry på University of Adelaide i Australia. Han har hatt fokus på selvmordsforebygging siden midten av 1970-tallet og har vært president for både International Association for Suicide Prevention og International Academy for Suicide Research.

 

 

Kari Dyregrov
Foto: Høgskolen Vestlandet

Etterlatte ved selvmord – hvordan gi både umiddelbar og langvarig oppfølging?

Kari Dyregrov, dr. philos, er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og har tidligere arbeidet ved Senter for krisepsykologi, UiB og Folkehelseinstituttet i Oslo. Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år, har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt og skrevet en rekke bøker - bl.a Etter selvmordet og Nye perspektiver på selvmord.

 

 

Lisa Burrell

Barn som etterlatte – psykososiale vansker etter brått tap av en forelder.

Lisa Victoria Burrell har en master i kognitiv nevropsykologi og er stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

 

 

Bildet kan inneholde: hode, øre, leppe, kinn, hud.
Jørgen G. Bramness

Rus, avhengighet og selvmord. Hvordan bør vi i hjelpeapparatet tenke?

Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Oslo og professor i psykiatri  ved Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø.

 

 

Bildet kan inneholde: person, klær, nese, munn, kinn.
Petter Bae Brandtzæg

Fører fremveksten av sosiale medier og algoritmer til psykisk uhelse blant barn og unge?

Petter Bae Brandtzæg er forskningsleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og sjefsforsker ved SINTEF Digital.

 

 

Fredrik Walby

Hvordan skape gode behandlingsforløp for pasienter med forhøyet selvmordsrisiko?

Fredrik Walby er psykologspesialist og arbeider som forsker og prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved NSSF.

 

Bildet kan inneholde: slips, panne, smil, hake, skjorte.
Stig Bech
Foto: CF Wesenberg

Kommentar til: Hvordan skape gode behandlingsforløp for pasienter med forhøyet selvmordsrisiko?

Stig Bech er advokat og styremedlem i Bipolarforeningen.

 

 

 

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, kinn.
Guro Ranes Foto: Knut Opeide

Hva kan vi lære etter 20 år med nullvisjon for trafikkdødsfall og hardt skadde i Norge?

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen og har arbeidet med nullvisjonen i trafikken i mange år.

 

 

Reidar Pedersen

Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging.

Reidar Pedersen er filosof, lege, professor og leder for Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, brun, frisyre, hud.
Lars Mehlum

Innvandrere og selvmordsrisiko – myter og fakta med basis i norske studier i nyere tid.

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi og senterleder for NSSF.

 

 

Bildet kan inneholde: øre, ansiktshår, munn, blå, øye.
Usman Chaudhry

Kommentar til: Innvandrere og selvmordsrisiko – myter og fakta med basis i norske studier i nyere tid.

Usman Chaudhry er psykolog ved Rask psykisk helsehjelp, Stovner.

 


Panelsamtaler

 

Fører fremveksten av sosiale medier og algoritmer til psykisk uhelse blant barn og unge?

 • Petter Bae Brandtzæg er forskningsleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og sjefsforsker ved SINTEF Digital.
 • Marianne Neraal er politisk sjef for Facebook Norge.
 • Ingeborg Blindheim er grunnlegger av Psykt Ærlig.
 • Tove Gundersen er generalsekretær for Rådet for psykisk helse og vil lede panelsamtalen

Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken og underrepresentert som pasienter. Hvorfor er det sånn?

 • Jon Schultz er sorggruppeleder og nestleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE).
 • Espen Sondre Nordheim er vernepleierstudent og overlevende etter selvmordsforsøk.
 • Eivind Normann-Eide er psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus og er forfatter av boken "Skjønnlitterære selvmord". Han vil lede panelsamtalen.

Med livsmestring og selvmordsforebygging på timeplanen i skolen.

 • Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og har engasjert seg i den offentlige debatten om livsmestring og psykisk helse på timeplanen.
 • Veronica Pedersen er prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse
 • Sanne Torsvik er sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Nina Grindheim er fagkoordinator i Voksne for barn og vil lede panelsamtalen.

Er åpenhet om psykisk uhelse og selvmordsproblematikk kun av det gode?

 • Ann Jorid Møller er leder for VIVAT selvmordsforebygging.
 • Ina Bekkevold-Jernberg er rådgiver ved NSSF.
 • Johan Siqveland er psykologspesialist og forsker ved Ahus og NSSF.
 • Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
 • Gudrun Austad er spesialkonsulent ved RVTS Vest og vil lede panelsamtalen.

Fagkomite

 • Lars Mehlum (leder), professor og senterleder ved NSSF
 • Johan Siqveland, psykologspesialist og forsker ved Ahus/NSSF
 • Jon Schultz, nestleder i LEVE
 • Erik Torjussen, leder i fagavdelingen for A-larm
 • Ina Bekkevold-Jernberg, rådgiver ved NSSF
Publisert 6. nov. 2020 09:18 - Sist endret 18. mai 2021 08:46