Program

Den 10. september 2020 ble den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord lansert av regjeringen. Vi vil i løpet av disse to konferansedagene tematisere og problematisere innhold i og implikasjoner av handlingsplanen.

Fullstendig program kommer snarlig, her er smakebiter på foredrag:

 

Bildet kan inneholde: klær, briller, hode, briller, visjon omsorg.
David J. Gunnell Foto: University of Bristol

Suicide prevention in the time of the Covid-19 – what have we learnt?

David Gunnell, MB, ChB, DSc, FMedSci is Professor of Epidemiology at the University of Bristol, UK. He is a public health physician and epidemiologist with a longstanding (since the mid 1990s) research interest in the etiology and prevention of suicide and in improving population mental health. David is a member of England’s National Suicide Prevention Strategy Advisory Group and has worked with WHO on a number of aspects of suicide prevention. He is also medically qualified with post-graduate degrees in medical statistics and epidemiology. David has worked in the field of suicide prevention research since 1994, with over 500 peer-reviewed publications, over half of them in the field of suicide prevention research. 

 

Kari Dyregrov
Foto: Høgskolen Vestlandet

Etterlatte ved selvmord – hvordan gi både umiddelbar og langvarig oppfølging?

Kari Dyregrov, dr. philos, er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og har tidligere arbeidet ved Senter for krisepsykologi, UiB og Folkehelseinstituttet i Oslo. Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år, har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt og skrevet en rekke bøker - bl.a Etter selvmordet og Nye perspektiver på selvmord.

 

 

Lisa Burrell

Barn som etterlatte – psykososiale vansker etter brått tap av en forelder.

Lisa Victoria Burrell har en master i kognitiv nevropsykologi og er stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

 

 

 

Bildet kan inneholde: hode, øre, leppe, kinn, hud.
Jørgen G. Bramness

Rus, avhengighet og selvmord. Hvordan bør vi i hjelpeapparatet tenke?

Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Oslo og professor i psykiatri  ved Institutt for klinisk medisin, UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø.

 

 

Fredrik Walby

Hvordan skape gode behandlingsforløp for pasienter med forhøyet selvmordsrisiko?

Fredrik Walby er psykologspesialist og arbeider som forsker og prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved NSSF.

 

 

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, kinn.
Guro Ranes Foto: Knut Opeide

Hva kan vi lære etter 20 år med nullvisjon for trafikkdødsfall og hardt skadde i Norge?

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen og har arbeidet med nullvisjonen i trafikken i mange år.

 

 

 

Reidar Pedersen

Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging.

Reidar Pedersen er filosof, lege, professor og leder for Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: leppe, kinn, brun, frisyre, hud.
Lars Mehlum

Innvandrere og selvmordsrisiko – myter og fakta med basis i norske studier i nyere tid.

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi og senterleder for NSSF.

 

 

 

Bildet kan inneholde: øre, ansiktshår, munn, blå, øye.
Usman Chaudhry

Om selvmord som tabu i innvandrergrupper.

Usman Chaudhry er psykolog ved Rask psykisk helsehjelp, Stovner.

 

 

 


Panelsamtaler:

 

Fører fremveksten av sosiale medier og algoritmer til psykisk uhelse blant barn og unge?

 • Petter Bae Brandtzæg er forskningsleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og sjefsforsker ved SINTEF Digital.
 • Marianne Neraal er politisk sjef for Facebook Norge
 • Ingeborg Blindheim er grunnlegger av Psykt Ærlig

 

Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken og underrepresentert som pasienter. Hvorfor er det sånn?

 • Eivind Normann-Eide er psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus og vil lede samtalen.
 • Dag Furuholmen er psykiater og forfatter av boken «Mannen – myter, løgn & sannhet».
 • Jon Schultz er advokat og nestleder i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE).
 • Espen Sondre Nordheim er overlever etter selvmordsforsøk.

Kan livsmestring på timeplanen bidra i forebygging av selvmord?

 • Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og har engasjert seg i den offentlige debatten om livsmestring og psykisk helse på timeplanen.
 • Sanne Torsvik er sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen.
 • Representant fra Utdanningsdirektoratet/Helsedirektoratet.

Er åpenhet om psykisk uhelse og selvmordsproblematikk kun av det gode?

 • Gudrun Austad er spesialkonsulent ved RVTS Vest og vil lede samtalen.
 • Reidun Kjelling Nybø er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
 • Ann Jorid Møller er leder for VIVAT Selvmordsforebygging.
 • Ina Bekkevold-Jernberg er rådgiver ved NSSF.
 • Johan Siqveland er psykologspesialist og forsker ved Ahus og NSSF.

Sosialt program:

Konferansemiddag er foreløpig lagt på is grunnet smittesituasjonen i Oslo, men dersom forholdene gjør det mulig vil vi vurdere et sosialt arrangement.


Fagkomiteen består av:

Lars Mehlum (leder), senterleder for NSSF

Johan Siqveland, Ahus/NSSF

Jon Schultz, LEVE

Erik Torjussen, A-larm

Ina Bekkevold-Jernberg, NSSF

 

Kontakt oss

Publisert 6. nov. 2020 09:18 - Sist endret 21. jan. 2021 12:08