Aktuelt fra 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

Selvmordsforebygging etter 2017?

Vi satser på stort engasjement under konferansen, og inviterer blant annet til paneldebatt om selvmordsforebygging etter 2017.

I panelet (på bildet øverst f.v.):
• Forsker Anne Reneflot (Folkehelseinstituttet)
• Forskningssjef og professor dr. med. Jan Olav Johannessen (Stavanger universitetssjukehus)
• Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby (NSSF)
• Spesialrådgiver Annie Norevik (RVTS)
• Professor dr. med. Lars Mehlum (NSSF)
• Generalsekretær Oddrun Bøhlerengen (LEVE)


Invitasjon

Er du ansatt i en relevant stilling i kommunen betaler du kun kr 2000 i deltakeravgift!*

*NB: Det er et begrenset antall plasser til denne prisen.

 

 


Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling

 

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord er nylig etablert av NSSF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hensikten er å sikre en løpende oversikt over alle selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenestene, beskrive omstendigheter rundt hendelsene og systematisk kartlegge hva som kjennetegner disse pasientene. Målet er å identifisere nye områder for forebygging av selvmord på systemnivå i tjenestene og på sikt evaluere effekten av slike tiltak.

Kartleggingssystemet har nå mottatt og er i gang med å analysere data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret på alle selvmord blant pasienter i psykisk helsevern og tverrfagligspesialisert rusbehandling i tidsperioden 2008-2015.

På konferansen holdes plenar og parallell med resultater fra kartleggingssystemet ved Fredrik Walby, Martin Myhre, Anine Kildahl og Giulia Caruso. www.uio.no/kartleggingssystemet

 


Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene

Anita J. Tørmoen (t.v.) ved NSSF og Ingeborg Lunde (t.h.) ved RVTS Øst

Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og seniorrådgiver Ingeborg Lunde (RVTS Øst) introduserer Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, som ble utgitt av Helsedirektoratet i juli 2017.  Lær mer om det veiledende materiellet, og få mulighet til å stille spørsmål før den nasjonale implementeringen starter for fullt. Både Tørmoen og Lunde var sentrale i utviklingen av materiellet. Tørmoen ledet arbeidsgruppen, og Lunde satt i arbeidsgruppen og er sentral rundt implementeringsvirksomheten videre. 

Det veiledende materiellet skal gi råd til kommunene om planlegging og etablering av et helhetlig og godt tilbud for forebygging og oppfølging av selvskading og selvmord. Materiellet gir råd og anbefalinger om:

  • forebygging av selvskading og selvmord
  • organisering av arbeidet
  • samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • hvordan lokale tjenesteytere og aktører kan avdekke, komme tidlig inn og følge opp
  • personer som selvskader og er utsatt for selvmordsrisiko

Materiellet er et av de 29 tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading fra 2014 til 2017.

 


Selvmord og smitteeffekt - forebygging og håndtering

Møt sentrale personer som har direkte erfaring fra siste års hendelser og delta i erfaringsutvekslingen.

På konferansen vil Rita Småvik (RVTS midt), Siri Toven (RVTS øst), Anita Tørmoen (NSSF), i tillegg til ansatte i kommunene, innlede om aktuell smitteproblematikk blant ungdom.

Rita Småvik, RVTS Midt (t.v.) og Siri Toven fra RVTS Øst innleder om smitteproblematikk blant ungdom.

Selvmordsforebygging blant eldre – et underfokusert tema

Eldre topper selvmordsstatistikken, og samtidig vet vi at de ofte er i kontakt med helsepersonell som kanskje kunne hjulpet. Regjeringens reform av 2017 «Leve hele livet» slår fast at grunnleggende ting ofte svikter i tilbudet til eldre, herunder helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Vi er glad for å ha invitert et miljø som har satt dette på dagsordenen lenge.

Prosjektet Selvmordsforebygging i Rogaland og kampanjen Velg å leve har siden 2013 jobbet med forebygging og informasjon blant eldre og blant helsepersonell. På 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging presenterer blant annet prosjektkoordinator Marie Bø og administrasjonskonsulent Marit Marvik ulike selvmordsforebyggingstiltak  for denne målgruppen. Prosjektet Selvmordsforebygging i Rogaland er støttet av Extrastiftelsen og Rådet for psykisk helse, og samarbeider med Kirkens SOS og LEVE Rogaland.

 

Marit Marvik (t.v.) og Marie Bø (t.h.)

Meld deg på konferansen

 

 

 

Publisert 6. sep. 2017 15:43 - Sist endret 16. nov. 2017 13:10