9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

27.- 28. november 2017, Oslo


PRESENTASJONER

 

Mandag 27. november 2017

FØRSTE PLENARSESJON
Professor Kim Gratz (University of Toledo): «The Role of Emotion Regulation in the Presence, Maintenance, and Treatment of Borderline Personality and Self-injury»

ANDRE PLENARSESJON
Professor Kim Gratz (University of Toledo): Fortsettelse av «The Role of Emotion Regulation in the Presence, Maintenance, and Treatment of Borderline Personality and Self-injury»

TREDJE PLENARSESJON
Psykiater, overlege og ph.d.-kandidat Kristin J. Fredriksen (Stavanger
universitetssjukehus): «Når psykotiske opplevelser blir dødelige: Pasienters beskrivelser av hva som styrer impulsiv suicidal atferd – data fra kvalitative studier»

PARALLELLSESJON 1 – WORKSHOP
Emotion Regulation Group Therapy (ERGT)
PA 1.1 Professor Kim Gratz (University of Toledo) – «Targeting Emotion Dysregulation in the Treatment of Self-injury: An Acceptance-based Emotion Regulation Group Therapy»

PARALLELLSESJON 2
Etterlatte, brukere og pårørende – kontakt med ulike instanser
• PA 2.1 Christoffer Vestli – «Et systematisk tilbud for selvmordsetterlatte i Norge»
• PA 2.2 Kristin F. Moe og Ingeborg Lunde – «Barn som pårørende ved selvmordsforsøk»
• PA 2.3 Torbjørn Mohn-Haugen og Astrid B. Norheim – «Oppfølging av unge som har forsøkt å ta sitt eget liv»

PARALLELLSESJON 3
Registerforskning på selvmord og selvskading
• PA 3.1 Quirino Puzo – «Suicide among immigrant population in Norway: what is the risk difference and how socio-economic factors influence the risk»
• PA 3.2 Lisa V. Burrell – «Selvmordsrisiko etter plutselig tap av foreldre»
• PA 3.3 Erik O. Næss – «Suicide risk in relation to marital status: a national study»
• PA 3.4 Ping Qin – «Suicide and deliberate self-harm: an update of findings from national registries»

PARALLELLSESJON 4
Kliniske implikasjoner av suicidalitet i psykisk helsevern
• PA 4.1 Siv Hilde Berg – «Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?»
• PA 4.2 Martin Ø. Myhre – «Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) for deprimerte pasienter i akuttpsykiatrisk døgnbehandling»
• PA 4.3 Martin Ø. Myhre – «Kontakt med psykisk helsevern før selvmord – en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse»
• PA 4.4 Ruth-Kari Ramleth – «Depressive symptomer hos selvskadende ungdommer med og uten borderline personlighetsforstyrrelse; en studie på selvrapporterte og klinikervurderte depresjonssymptomer før og etter behandling»
• PA 4.5 Ane I. B. Søberg – «Eksistensielle temaer og selvmord»

 

Tirsdag 28. november 2017

FJERDE PLENARSESJON
• PL 4.1 Professor dr. med. Lars Mehlum (NSSF): «Regulering av følelser – hvilken relevans har det for å forstå og behandle suicidalitet og selvskading?»
• PL 4.2 Førsteamanuensis Anita J.Tørmoen (NSSF): «Ungdom og selvskading: Fra identifikasjon til tilpasset behandling»
• PL 4.3 Lege, ph.d. Ingvild M.Tøllefsen (Oslo universitetssykehus): «Selvmordsstatistikkens pålitelighet – en studie av 1800 personer i Skandinavia.»


FEMTE PLENARSESJON
Forsker Anne Reneflot (Folkehelseinstituttet): «Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord – hva vet vi?»

SJETTE PLENARSESJON
Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby (NSSF): «Resultater; Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling»

PARALLELLSESJON 5
Velg å leve – Lev hele livet
PA5.1 Marit H. Marvik, Annie Norevik og Marie Bø – «Selvmordsatferd blant eldre»

PARALLELLSESJON 6
Veiledende materiell til kommunene
• PA 6.1 Anita J.Tørmoen og Ingeborg Lunde – «Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord – erfaringer så langt»


Selvmord og smitteeffekt – forebygging og håndtering
• PA 6.2 Førsteamanuensis Anita J. Tørmoen (NSSF) – «Erfaringer fra siste års selvmordsbølger, tiltak som ble utført og videre planer»
• PA 6.3 Spesialrådgivere Siri Toven, Rita Småvik og Nils Petter Reinholdt (RVTS Øst og Midt) og psykologspesialist Iver S. Røhr (Lillehammer kommune) – «Smitte av selvmordsatferd»
• PA 6.4 Spesialrådgiver Rita Småvik (RVTS Midt) og kommunalsjef Hilde Vikan (Trondheim kommune) – «Selvmord og smitte (tiltak)»

PARALLELLSESJON 7
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
PA 7.1 Fredrik Walby, Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl og Giulia Caruso – «Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord»

PARALLELLSESJON 8
iFightDepression
• PA 8.1 Hilde Thomassen og Erlend Mork – «iFightDepression – et veiledet selvhjelpsverktøy for behandling av depresjon»

VIVAT selvmordsforebygging
• PA 8.2 Ann-Jorid Møller og Anette S. Skrindo 
– «Oppmerksom på selvmordstanker, en norsk versjon av safeTalk»
Anne Silviken og Torunn Blokhus – «Suicide to Hope» 

 


LES OG PRINT ABSTRACTBOKEN


 

 

Har du spørsmål? Kontakt organisasjonskomiteen

Publisert 27. des. 2018 12:36 - Sist endret 27. des. 2018 12:36