Program

Velkommen til konferanse med tema: Følelser og selvmordsatferd

Les og print ut programmet


Vi er stolte av å annonsere at professor Kim Gratz, klinisk psykolog, og Chair of the Department of Psychology på University of Toledo, skal forelese. Professor Gratz   leder også Personality and Emotion Research and Treatment (PERT) -laboratoriet.

Professor Kim Gratz

Gratz er en ledende forsker og terapiutvikler på betydningen av følelser relatert til suicidalatferd og vil holde en plenar om funnene fra egne eksperimentelle studier på emosjoner, på emosjonsregulering, samt på emosjoners betydning ved ustabil personlighetsforstyrrelse, selvskading og selvmordsatferd. Hun vil også forelese over kliniske implikasjoner fra denne eksperimentelle forskningen slik den er integrert i Emotion Regulation Group Therapy (ERGT), og presentere funn om endringsmekanismer i terapiforløpet. I tillegg vil Gratz holde en workshop for klinikere der hun gir en innføring i behandlingsmetoden ERGT.                                         

 

 


Andre plenarforelesere:

 

 

Kristin Jørstad Fredriksen, psykiater, overlege og ph.d.-kandidat ved Stavanger universitetssjukehus: «Når psykotiske opplevelser blir dødelige: Pasienters beskrivelser av hva som styrer impulsiv suicidal atferd – data fra kvalitative studier».

 

 

 

          

Lars Mehlum, professor dr. med. ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF): «Regulering av følelser – hvilken relevans har det for å forstå og behandle suicidalitet og selvskading?».

 

 

 

 

Anne Reneflot, forsker ved Folkehelseinstituttet: «Kontakt med primærhelsetjenesten forut for selvmord – hva vet vi?».

 

 

 

 

Fredrik Walby, forsker og psykologspesialist ved NSSF: «Resultater; Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord».

 

 

 

 

Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis ved NSSF: «Ungdom og selvskading: Fra identifikasjon til tilpasset behandling».

 

 

 

Ingvild Maria Tøllefsen, lege med ph.d. ved Oslo universitetssykehus: «Selvmordsstatistikkens pålitelighet – en studie av 1800 personer i skandinavia».

 

 

 

 

Programkomiteen består av: Anita J. Tørmoen, førsteamanuensis, NSSF (leder), professor Lars Mehlum, NSSF, professor Ingeborg Rossow Folkehelseinstituttet/NSSF og Oddrun Bøhlerengen fra LEVE.

 

Publisert 19. mai 2017 12:13 - Sist endret 20. nov. 2017 17:26