Sammendrag

Fristen for innsending av sammendrag (abstracts) for muntlig presentasjon i parallellsesjon eller som poster var 8. september og innsender ble den 19. september informert om bidraget ble godkjent for presentasjon på konferansen.   

Husk at du må være registrert som deltaker på konferansen, og betale konferanseavgiften, for å kunne legge fram en muntlig presentasjon eller presentere en poster.

Dersom du ikke har registrert deg som deltaker vil ditt sammendrag ikke komme med i programmet og du vil ikke få anledning til å presentere ditt innsendte bidrag.

Publisert 22. mai 2017 10:32 - Sist endret 17. okt. 2017 11:35