NSSFs undervisningsvirksomhet under COVID 19-pandemien

nærbilde covid-19 virus

I disse spesielle tider er det viktig å bidra til at alle som arbeider for å bedre livet til mennesker med selvmordsproblematikk fortsetter sin virksomhet via forsvarlige kanaler. NSSFs virksomhet fortsetter uavhengig av coronapandemien.

Allikevel berører situasjonen undervisningsvirksomheten ved NSSF, som består av en rekke aktiviteter. Endel virksomhet, slik som veiledning til klinikere og andre fagfolk, går nå på elektroniske plattformer. For flere av våre kliniske kurs er person til person opplæring å foretrekke, likevel vurderer vi å gjennomføre flere av våre oppsatte kurs som webinar der det synes tilfredsstillende. Vi er i tett dialog med samarbeidspartnere for å komme opp med gode løsninger. Detaljer om spesifikke kurs/arrangementer, finner du på hver enkelt kursside

Vi følger nøye med på utviklingen i coronasituasjonen og retter oss etter råd og anbefalinger fra myndigheter og helsemyndigheter. 

I tillegg til direkte undervisningsvirksomhet har vi også flere nettbaserte ressurser som kan benyttes:

Dette er en utfordrende situasjon for alle, men NSSF gjør sitt ytterste for å kunne fortsette å tilby god undervisningsvirksomhet og veiledning til helsepersonell som daglig møter sårbare pasientgrupper i sitt arbeid.

Publisert 20. mars 2020 10:56 - Sist endret 20. nov. 2020 14:00