NSSFs undervisningsvirksomhet under COVID 19-epidemien

I likhet med resten av Universitetet i Oslo stengte NSSF selve kontorene torsdag 12. mars, for å bidra i felles dugnad om å begrense smitterisiko. Det medfører følgende endringer i planlagt utdanning, kurs og konferanser:

nærbilde covid-19 virus
  • DBT-utdanning suppleringskandidater 9.-13.03 - Avbrutt - Undervisningsdagen som ble avlyst 12.03. holdes som webinar 06.05.
  • 6. nasjonale konferanse om DBT, 20.-21.04 – Avlyst
  • Utdanning i komplisert sorg kull 5, del to, 12.-14.05 – Utsatt
  • Kurs i klinisk suicidologi for barn og ungdom 8.-9.06– Avlyst
  • Kurs i klinisk suicidologi 12.-14.10 – Foreløpig ingen endring
  • DBT-utdanning kull 12, del to, 26.-30.10 – Foreløpig ingen endring
  • DBT-fordypningsseminar med Martin Bohus 30.11-3.12 – Foreløpig ingen endring

NSSFs virksomhet fortsetter uavhengig av dette og alle våre ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. I disse spesielle tider er det viktig å bidra til at alle som arbeider for å bedre livet til mennesker med selvmordsproblematikk fortsetter sin virksomhet via forsvarlige kanaler.

Allikevel berører situasjonen undervisningsvirksomheten ved NSSF, som består av en rekke aktiviteter. Endel virksomhet, slik som veiledning til klinikere og andre fagfolk, går nå på elektroniske plattformer. Men en del av vår undervisningsvirksomhet må nå utsettes eller endres, det gjelder først og fremst arrangementene nevnt ovenfor. Vi arbeider iherdig med å finne nye datoer eller alternative løsninger for disse arrangementene og er i tett dialog med samarbeidspartnere for å komme opp med gode løsninger.

For flere av våre kliniske kurs er person til person opplæring å foretrekke. Likevel avholder vi webinar der det synes tilfredsstillende, og ett avholdes 6.mai med allerede påmeldte deltagere som skulle hatt undervisningen som et ledd i DBT-utdanning.

Den 6. nasjonale konferanse om DBT, som skulle funnet sted 20.-21. april, er avlyst, men vi håper å kunne gjennomføre den på et senere tidspunkt. DBT-seminaret om behandling av kompleks PTSD med Martin Bohus mot slutten av året vil foreløpig gå som planlagt.

Kurset i klinisk suicidologi for barn og unge, som skulle funnet sted 8.-9. juni er avlyst. Et slikt klinisk kurs egner seg i mindre grad for elektroniske løsninger. Vi vil sette opp kurset påny så snart det er praktisk mulig.

Del 2 av utdanningen i komplisert sorgterapi, CGT, Del II (12.-14. mai) er utsatt. Vi er i tett dialog med samarbeidspartnere for å finne alternative datoer.

Arrangementer som er satt opp til høsten vil foreløpig gå som planlagt: Kurs i klinisk suicidologi (12.-14. oktober) og DBT kull 12 del 2 (26.-30. oktober). Vi følger nøye med på utviklingen i COVID 19-situasjonen og retter oss etter råd og anbefalinger fra myndigheter og helsemyndigheter. Dersom det viser seg at det ikke er forsvarlig å gjennomføre fremtidige kurs som planlagt vil vi finne alternative løsninger også her.

I tillegg til direkte undervisningsvirksomhet har vi også flere nettbaserte ressurser som kan benyttes:

Dette er en ny og utfordrende situasjon for alle, men NSSF gjør sitt ytterste for å kunne fortsette å tilby god undervisningsvirksomhet og veiledning til helsepersonell som daglig møter sårbare pasientgrupper i sitt arbeid.

Publisert 20. mars 2020 10:56 - Sist endret 11. apr. 2020 21:03