Introduksjonskurs

Introduksjonskurs i behandling av komplisert sorg (CGT)

CGT er en manual- og evidensbasert behandling utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York.

Komplisert sorg forekommer hos om lag syv prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

Kurset er en introduksjon til CGT for dem som ønsker å skaffe seg økt kompetanse i sorgbehandling og som jobber klinisk med pasienter. CGT-terapeut Trine Giving Kalstad foreleser.


Det er for tiden ingen planlagte introduksjonskurs.


Kontakt

 

Publisert 17. jan. 2018 11:09 - Sist endret 27. aug. 2020 09:05