CGT-utdanning

Søk opptak til kull 6, 2020/2021

Det digitale søknadsskjema for neste kull åpner så snart datoer for kurset er satt.

Det er løpende opptak til utdanningen, og et begrenset antall plasser, så det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp. 

Praktisk informasjon:

 • Søkeren må møte satte opptakskrav for å bli tatt opp på utdanningen - se egen fane lenger ned.
 • Utdanningsavgiften er kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning i alle fem undervisningsdagene, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te)
 • NSSF forbeholder seg retten til å utsette/avlyse utdanningen dersom det er mindre enn 15 påmeldte deltakere.
 • Etter at søknadsfristen utløper er påmeldingen bindende. Dersom utdanningen ikke er fulltegnet vurderes også søknader sendt inn etter søknadsfristens utløp. 
 • Undervisningsspråk er norsk og engelsk.

Før du søker:

 • Vi kommer til å be om informasjon om år og sted for din grunnutdanning og videreutdanning, i tillegg til informasjon om relevant yrkespraksis som psykoterapeut og/eller sorgterapeut. Ha dette klart for deg før du søker.
 • Vi krever ikke innsendt dokumentasjon på det ovennevnte i denne omgang, men vil be om det i de tilfellene der vi mener det er nødvendig for å kunne vurdere søknaden. 
 • Avklar med din lokale administrasjonen hva som er korrekt og fullstendig fakturaadresse: for offentlig ansatte er det som regel helseforetaket som skal faktureres, og ikke det enkelte sykehus/klinikk. 

Opptakskrav

Søker må ha:

 • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
 • minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
 • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk
 • arbeider klinisk/konsultativt med komplisert sorgproblematikk regelmessig.

Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen går over totalt fem dager, og gjennomføres med to samlinger.

Den første samlingen (del 1) går over to dager og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Samlingen inneholder:

 • en gjennomgang av forståelsen av komplisert sorg fra et tilknytningsteoretisk perspektiv
 • oversikt over symptomene på komplisert sorg
 • en forklaringsmodell for utvikling av komplisert sorg

Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. Del 1 etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av CGT i sitt kliniske arbeid.

Det er obligatorisk kollega- og lærerveiledning mellom del 1 og del 2 av utdanningen.

Den andre samlingen (del 2) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del 2 inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, - strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Vi forholder oss til Universitetet i Oslo sitt reglement for fravær, hvor 20 % er det maksimale fraværet man kan ha for å få utdanningen godkjent. CGT er en praktisk rettet, og intensiv, utdanning og vi krever vanligvis derfor en ekstraoppgave for å kunne godkjenne et fravær på 20 %.

Kull 5, 2019/2020

Praktisk informasjon til dere som går kull 5:

Undervisning:

Del 1: 2.-3. desember 2019

Del 2: 12.-14. mai 2020 - Del 2 er dessverre avlyst, men vil bli satt opp på et senere tidspunkt

Sted: Sentrumsnært hotell i Oslo, mer informasjon kommer

 

Undervisningsspråk:

Del 1: Norsk

Del 2: Engelsk, noe norsk.

 

Lærere:

Del 1: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO og CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB

Del 2: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO, CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB, mulig prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY,


Godkjenninger

Utdanningen er søkt godkjent hos
Norsk Psykologforening
som 35 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: godkjent med 35 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjent med 35 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjent med 35 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer

Publisert 17. jan. 2018 13:13 - Sist endret 17. mars 2020 07:31