CGT-utdanning

Bildet kan inneholde: tekst, ansiktsuttrykk, font, organisme, bildetekst.

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen går over totalt fem dager, og gjennomføres med to samlinger. For kull 6, 2020-2021 vil utdanningen gjennomføres digitalt grunnet coronapandemien. 

Den første samlingen (del 1) går over to dager og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Samlingen inneholder:

  • en gjennomgang av forståelsen av komplisert sorg fra et tilknytningsteoretisk perspektiv
  • oversikt over symptomene på komplisert sorg
  • en forklaringsmodell for utvikling av komplisert sorg

Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. Del 1 etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av CGT i sitt kliniske arbeid.

Undervisere, del 1: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO og CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB

Det er obligatorisk kollega- og lærerveiledning mellom del 1 og del 2 av utdanningen. 

Den andre samlingen (del 2) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del 2 inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, - strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Vi forholder oss til Universitetet i Oslo sitt reglement for fravær, hvor 20 % er det maksimale fraværet man kan ha for å få utdanningen godkjent. CGT er en praktisk rettet, og intensiv, utdanning og vi krever vanligvis derfor en ekstraoppgave for å kunne godkjenne et fravær på 20 %.

Undervisere, del 2Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO, CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB, mulig prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY


Opptakskrav 

For å bli vurdert som kandidat til utdanningen må søker oppfylle følgende opptakskrav:

  • Må ha klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
  • Må ha minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
  • Må ha klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk
  • Arbeide klinisk/konsultativt med komplisert sorgproblematikk regelmessig.

Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.


Søknadsprosessen

Det er løpende opptak til utdanningen, og et begrenset antall plasser, så det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp. I søknadsskjema ber vi om informasjon om år og sted for din grunnutdanning og videreutdanning, i tillegg til informasjon om relevant yrkespraksis som psykoterapeut og/eller sorgterapeut. Sørg derfor for at du har dette klart for deg før du søker. I første omgang krever vi ikke innsendt dokumentasjon på det ovennevnte, men vil be om det i de tilfellene der vi mener det er nødvendig for å kunne vurdere søknaden. 

Avklar med din lokale administrasjonen hva som er korrekt og fullstendig fakturaadresse: for offentlig ansatte er det som regel helseforetaket som skal faktureres. 

NSSF forbeholder seg retten til å utsette/avlyse utdanningen dersom det er mindre enn 10 påmeldte deltakere.

MERK: Etter at søknadsfristen utløper er påmeldingen bindende. Dersom utdanningen ikke er fulltegnet vurderes også søknader sendt inn etter søknadsfristens utløp. 


Godkjenninger

Utdanningen er søkt godkjent hos
Norsk Psykologforening
som 35 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: godkjent med 35 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjent med 35 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjent med 35 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer


Praktisk informasjon til dere som er under utdanning, kull 5 og kull 6:

Undervisningsdatoer:

Del 2: 13.-14. og 20.-21. januar 2021 

Sted: Del 2 gjennomføres digitalt, mest sannsynlig på Zoom.

Publisert 17. jan. 2018 13:13 - Sist endret 14. des. 2020 15:39