CGT-utdanning

Søk opptak til kull 5, 2019/2020

Det søkes om opptak ved å benytte seg av et digitalt søknadsskjema. Det er løpende opptak til utdanningen. Det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp. Det er et begrenset antall plasser, men utdanningen vil ikke bli gjennomført med et deltakerantall på under 15 personer.

1. Vennligst les dette før du søker:

Opptakskrav. Søker må ha:

 • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l. minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut.
 • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk.
 • Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.
 • Utdanningsutgiften er: kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning i alle fem undervisningsdagene, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te).

2. Ha dette klart før du søker:

 • Informasjon om år og sted for din grunnutdanning og videreutdanning, i tillegg til informasjon om relevant yrkespraksis som psykoterapeut og/eller sorgterapeut.
 • Vi krever ikke innsendt dokumentasjon på det overnevnte i denne omgang, men ber om dette for den enkelte kandidaten etter vurdering av søknaden. 

3. Les teksten under nøye:

 • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt.
 • Søknaden må være sendt inn senest 15. november 2019.  NSSF vurderer også søknader som mottas etter denne datoen dersom kurset ikke er fulltegnet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom du søker du etter denne fristen, vil påmeldingen vil være bindende idet du takker ta til tilbud om plass.
 • Påmeldingen er bindende etter: 15. november 2019
 • NSSF forbeholder seg retten til å avlyse/utsette oppsatte datoer om søkertallet er under 15 personer
 • Det går ikke an å lagre dette skjemaet og fortsette utfyllingen senere.

Undervisning:

Del 1: 2.-3. desember 2019

Del 2: 12.-14. mai 2020

Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus

Utdanningsutgiften er kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te).

 

Undervisningsspråk:

Del I: Norsk

Del II: Engelsk, noe norsk.

 

Lærere:

Del I: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO og CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB

Del II: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO, CGT-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB, mulig prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY,

Søk opptak på CGT-utdanningen

 

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen gjennomføres med to samlinger.

Den første samlingen (del 1) går over to dager og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Samlingen inneholder:

 • en gjennomgang av forståelsen av komplisert sorg fra et tilknytningsteoretisk perspektiv
 • oversikt over symptomene på komplisert sorg
 • en forklaringsmodell for utvikling av komplisert sorg

Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. Del 1 etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av CGT i sitt kliniske arbeid.

Det er obligatorisk kollega- og lærerveiledning mellom del 1 og del 2 av utdanningen.

Den andre samlingen (del 2) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del II inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, - strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Vi forholder oss til Universitetet i Oslo sitt reglement for fravær, hvor 20 % er det maksimale fraværet man kan ha for å få utdanningen godkjent. CGT er en praktisk rettet, og intensiv, utdanning og vi krever vanligvis derfor en ekstraoppgave for å kunne godkjenne et fravær på 20 %.

 


Godkjenninger

Utdanningen er søkt godkjent hos
Norsk Psykologforening
som 34 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Allmennmedisin: godkjent med 35 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjent med 35 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjent med 35 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer

Opptakskrav

Søker må ha:

 • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
 • minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
 • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk

Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.


Publisert 17. jan. 2018 13:13 - Sist endret 12. nov. 2019 11:41