Webinarer

Her finnes en oversikt over webinarer og annen digital aktivitet i regi av utdanningsprogrammet i DBT

DBT-prat

NSSF har utviklet et nytt konsept for å imøtekomme ønsker fra DBT-miljøet om mer aktivitet for faglig påfyll og konsultasjon.

"DBT-prat" er en serie korte, digitale gruppediskusjoner som gir DBT-terapeuter muligheten til å gjøre et dypdykk inn i et spesifikt DBT-tema, i mindre grupper på tvers av teamtilhørighet. Vi ønsker at det skal være lett for klinikere å nyttiggjøre seg i en travel hverdag, derfor er sesjonene kun 60 minutter lange.

Sesjonen vil være ledet av en våre dyktige DBT-lærere, som alle har mye erfaring både som DBT-terapeuter, -lærere og -veiledere. 

Det er 8 plasser i en sesjon, noe som gir deltakerne mulighet til å virkelig utforske og gå i dybden på kliniske problemstillinger og spørsmål knyttet til sesjones tema.

Man melder seg på enkeltsesjoner, og prisen per sesjon er 800,- kroner. 

Deltakelse forutsetter: 

  • At man er utdannet DBT-terapeut (enten standard team-utdanning eller som suppleringskandidat)
  • At man kan melde inn en problemstilling/sak til drøfting ved påmelding
  • Da det er et begrenset antall plasser og hensikten er drøfting på tvers av team er det ikke mulig at flere fra samme DBT-team melder seg på samme sesjon. 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er ordinær veiledning eller undervisning, men en plattform for å få konsultasjon, impulser og faglig innspill utenfor eget team.

"DBT-prat"-sesjoner
Tema og DBT-lærer Tidspunkt Påmelding

Tema: Kasusformulering - linke livet verdt å leve mål og problematferd til fokushierarkiet overfor/sammen med pasient 

Lærer: Gjertrud Kvalstad

Fredag 3. juni

kl. 09.00-10.00

Meld deg på

Tema: Kasusformulering - linke livet verdt å leve mål og problematferd til fokushierarkiet overfor/sammen med pasient  

Lærer: Gjertrud Kvalstad

Fredag 2. september

kl. 14.00-15.00

Meld deg på

Dialektiske dilemma inn i kasusformulering

Lærer: Gjertrud Kvalstad

Fredag 28. oktober

kl. 14.00-15.00

Meld deg på