Velkommen til 7. nasjonale LAR-konferanse

Den 7. nasjonale LAR-konferansen vil bli arrangert den 30. og 31. oktober 2008 på Radisson SAS, Holbergs plass, Oslo. Overordnet tema for årets konferanse er 'Biologi og relasjon - et samspill med utfordringer.

Link til konferansens hjemmeside

I 2008 er det ti år siden substitusjonsbehandling av opiatavhengige ble gjort tilgjengelig på landsbasis i Norge. Mer enn fire tusen pasienter er i LAR i dag og mange aktører er involvert i utforming og gjennomføring av den enkeltes rehabilitering. Utfordringene har vært mange.

Tema og program for årets konferanse gir et bilde av hvor sammensatt fagfeltet vi beveger oss i er. Vi vil gjennom plenumsforedrag og miniseminar vise hvilken betydning biologi og relasjon har i et avhengighetsperspektiv.

Målgrupper for konferansen er fagfolk, ledere, pasienter, pårørende og politikere som har befatning med legemiddelassistert rehabilitering og andre rusrelaterte spørsmål. Konferansen søkes godkjent som tellende innenfor relevante spesialiteter for leger og psykologer og alle deltakere vil få kursbevis. Det er ingen forhåndspåmelding til de parallelle miniseminarene.

På vegne av LAR ØST/Avdeling spesialiserte poliklinikker, Aker Universitetssykehus HF og SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO) ønsker vi alle velkommen til konferansen!

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 23. mai 2008 09:10 - Sist endret 23. nov. 2011 11:52